Odpočívají v nich slavní malíři nebo spisovatelé, nikdo se však o ně nestará. Taková hrobová místa nyní město Brno ve spolupráci se Správou hřbitovů nabízí k adopci. Chtějí tak aktivně zapojit širokou veřejnost do péče o památky a zabránit tak jejich chátrání.

„Koloběh života je neúprosný a každý člověk si zaslouží důstojnou památku, která tu po něm zůstane dalším generacím. Často je to náhrobek, o který se starají jeho blízcí. Mnoho významných Čechů a Moravanů takové štěstí ale nemá. Projekt adopce hrobů je cestou, jak jejich památku zachovat,” uvedl Petr Hladík, 1. náměstek brněnské primátorky.

Opuštěný hrob navíc díky adopci znovu najde využití. Do některých z nich totiž bude možné znovu pohřbívat. Památka významné osobnosti však musí zůstat zachována.

„Adoptovat lze hroby brněnských osobností, najdou se mezi nimi jména malířů, sochařů, spisovatelů, ale i duchovních nebo učitelů. V současné chvíli si tak lze adoptovat například hrob malíře Jiřího Kříže nebo historika Jaroslava Dřímala,” upřesnil Hladík.

Žádost o adopci i seznam volných hrobů najdou zájemci na webových stránkách Správy hřbitovů města Brna. Tamější pracovníci ale doporučují sjednat si i individuální schůzku, na které zájemcům s žádostí poradí. Sdělí jim například, jestli lze náhrobek adoptovat přímo nebo je k adopci potřeba i vyjádření od Národního památkového ústavu.

„U náhrobků, které jsou svojí historií nebo podobou zvláště významné, je nutné spolupracovat s památkáři. Zájemce by měl postupovat s opravou hrobu na základě jejich doporučení. Do hrobů adoptivní majitelé nebudou moci pohřbívat, adopce bude sloužit pouze k zachování památky zesnulého,” doplnil Hladík.

Kromě samotné adopce mohou Brňané hroby k ní určené i navrhovat.

„Pokud někdo z občanů s takovým návrhem přijde, proběhne kontrola, zda je hrob volný a ve vlastnictví města. Pokud tomu tak bude, je možné se domluvit na přímé adopci. Pokud si navrhovatel nebude chtít hrob pronajmout, odborná komise ho posoudí a zařadí na seznam volných hrobů k adopci. Správa hřbitovů jej bude zveřejňovat dvakrát v roce, na jeho začátku a v letních měsících,” shrnul průběh podávání návrhů Hladík.