V Brně jsme se rozhodli čelit kolísání cen energií v závěru roku postupným nákupem energií během roku. Díky tomuto opatření jsme dokázali ušetřit devět milionů korun. Na konci srpna se uskutečnily na komoditní burze PXE (Power Exchange Cenral Europe) aukce elektřiny a plynu pro sdružené odběratele statutárního města Brna, a to na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023. Na jejich základě byl vybrán dodavatel pro obě komodity. Stala se jím společnost Pražská plynárenská.

Chováme se šetrně a s péčí řádného hospodáře. Dříve se energie zpravidla nakupovaly na jeden rok, což s sebou nese velkou administrativní zátěž a riziko, že dojde k nevýhodnému nákupu. Letos jsme provedli v září a říjnu potřebné fixační kroky, pomocí nichž byly stanoveny ceny energií pro příští rok. Ty jsou jak u elektřiny, tak u plynu nižší než v letošním roce. Souhlas s nákupem centralizované energie máme od 112 sdružených odběratelů. Při jejich předpokládané spotřebě dojde k úspoře 9 milionů korun.

Cena elektřiny v úrovni vysokého napětí na rok 2020 činí 1 425,27 Kč/MWh, což je výrazně méně než cena v roce  2019 (1 581 Kč/MWh). Cena plynu na rok 2020 činí 511,51 Kč/MWh, což rovněž představuje výrazné snížení proti ceně platné na rok 2019 (640 Kč/MWh).

Do centralizovaného nákupu energií jsou zapojeny budovy města Brna, většina úřadů městských částí, divadla, domovy pro seniory nebo školy. Při jejich spotřebě elektřiny a plynu a nižších jednotkových cenách energií v roce 2020 bude v rámci centralizovaného pořízení dodávek dosaženo úspory na elektřině 4,51 milionů korun a na plynu 4,49 milionů korun. Hlavní podíl na úspoře má  změna metody v pořizování energií. S postupným nákupem energií během roku budeme pokračovat i v příštím roce, protože se tato metoda jednoznačně osvědčila.

Celková předpokládaná spotřeba sdružených odběratelů činí v roce 2020 28 973 MWh elektřiny a 34 962 MWh plynu.

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL