V Brně pokračujeme v pracích na snižování bariér. Prostor opravovaného nádraží u Grandu získá nejen čekárnu a prodejnu jízdenek, ale i bezbariérové přístupy a 3D model celého nádraží. Na přepážky svých odborů a do jednacích sálů doplní indukční smyčky, které umožní sluchově postiženým naplno využít svoje sluchadla.

Nádraží u Grandu doplní nájezdy a další bezbariérové úpravy

Jsem rád, že se nám daří ve městě bořit bariéry, a že se tak město mění v přívětivější. Bezbariérovost usnadní přístup nejen maminkám s dětmi či vozíčkářům, ale všem návštěvníkům nádraží a zastávek.

Vyčlenili jsme 1,6 miliónu korun, na doplnění přestavby funkcionalistického autobusového nádraží od architekta Bohuslava Fuchse, chráněné, jako kulturní památku o úpravu chodníku podél nádraží právě z důvodu snížení bariér cestujících. Obdobně se postupuje v případě rekonstrukce tratě do Líšně, kde se počítá s doplněním bezbariérových přístupů na šesti zastávkách v celkové ceně přesahující sedm miliónů korun.

Nově zrekonstruované nádraží doplníme o unikátní 3D infopanel, který vzniká ve spolupráci se studenty brněnské VUT. Informační panel bude doplněn jak 3D modelem nádraží, tak i komunikátorem, který usnadní orientaci všem cestujícím, především pak zrakově a sluchově postiženým.

Magistrát doplní indukční smyčky pro sluchově postižené

Na základě analýzy potřebnosti doplníme v Brně přepážky odborů o dvacet jedna indukčních smyček pro neslyšící. Dalších šest poputuje do jednacích sálů magistrátu. Celková cena pořízení těchto zařízení bude 140 tisíc.

Chtěli jsme tak vyjít vstříc sluchově postiženým, kteří si často stěžují na špatnou srozumitelnost mluveného slova na přepážkách úřadu, či ve velkém sále zastupitelstva. Nově instalované smyčky jsou řešením pro sluchově postižené, kteří nosí sluchadla, nebo mají kochleární implantát. Pomůže jim tak úplně překonat akustické rušení okolí, a poskytne jim plnohodnotný poslech.

Indukční smyčka je zařízení, které umožňuje plnohodnotný poslech lidem s naslouchadly, či kochleárními implantáty, především pak v místech, kde je velké akustické rušení a samotné sluchadlo není dostačující. V Brně zřídíme celkem dvacet jedna smyček na přepážkách odboru životního prostředí, sociální péče, vnitřních věcí, interního auditu a kontroly, dopravy a správních, které doplní dalších šest, které budou v jednacích sálech.

Petr Hladík 1. náměstek brněnské primátorky místopředseda KDU-ČSL