Na území města Brna se schyluje k systematickému a rozsáhlému plánování výsadby nových stromů. Lidovci chtějí v krajině vymezit parcely ve vlastnictví Statutárního města Brna, které jsou vytipovány jako vhodné pro novou výsadbu. Na těchto pozemcích se vedení Brna domluví se zemědělci na budování nových polních cest a stromořadí, případně pachtovní smlouvy již neprodlouží. Začne se v katastrálním území Brno-Komín.

„Po pozemkových úpravách máme nárok na vytyčení hranic pozemků, chceme toho využít v příměstské krajině pro výsadbu alejí, remízků nebo trvale travních porostů. Jako první nás požádala o spolupráci městská část Brno-Komín, která si již ve spolupráci s Nadací Partnerství vytvořila záměr projektu,” uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), který má na starost oblast životního prostředí v městě Brně.

Obdobně jako v katastrálním území městské části Brno-Komín plánuje náměstek Hladík postupovat i v ostatních městských částech.

„Především okrajové městské části jsou vhodné pro tvorbu kvalitní příměstské krajiny. Na některých místech se nabízí obnova polních cest, jinde vytvoření zcela nových alejí. Budeme v tomto ohledu žádat o spolupráci městské části, které své okolí znají nejlépe. S výsadbou nových stromů a keřů bychom mohli pokračovat v Líšni, Tuřanech nebo Slatině,” dodal Hladík.