Přírodu v těchto dnech vyhledává mnoho Brňanů, do městských parků chodí relaxovat, za čistým vzduchem, zdravým pohybem. Je to něco, co bychom si z této doby měli rozhodně odnést. O to více je důležité, abychom o zeleň v Brně pečovali a rozšiřovali jí.

Město se proto rozhodlo pokračovat v projektech zlepšujících zdejší životní prostředí – na Radě města jsme schválili podání žádosti o dotace v rámci OP Životního prostředí – konkrétně chceme získat finanční podporu na druhou etapu obnovení zeleně v Čertově rokli a také na dostavbu vegetace na Klímově.

V Čertově rokli už se podařilo značnou část lesoparku revitalizovat, z celkových dvanácti hektarů je třeba dokončit poslední tři. Zdravé stromy ošetříme, ty suché bude třeba vykácet. Samozřejmě, že namísto nich vysadíme hned nové. Poučeni z kůrovcové kalamity, budeme dbát na pestrost výsadby. Jsem rád, že se do projektu zařadili i opatření, která zlepší zasakování srážkové vody.

Dotaci chceme zároveň získat i na úpravu a dostavbu vegetace na ulici Klímova v Žabovřeskách. Jde také zejména o omlazení živých plotů a ořezání zdravých stromů. Vysazovat se budou zejména lípy, javory i ovocné stromy. Odstraníme například staré a nepoužívané sušáky nebo klepače na koberce, místo nich přibude nový mobiliář. Úpravou projdou i chodníky.

Náklady na obnovu zeleně v Čertově rokli překračují 5,8 milionů korun, v ulici Klímová jde o investici zhruba 2 milionů. Dotace by v případě obou projektů pokryly 60 % těchto nákladů.

Jsem rád, že se nám v rámci jednoho projektu podaří nejen zkultivovat stávající zelené plochy, ale zároveň je i rozšířit. Brňané mají k zeleni čím dál tím větší vztah, příkladem může být jejich dobrovolná péče o vegetaci v rámci guerillového zahradničení. Tyto projekty jsou tedy rozhodně krok správným směrem, věřím, že je ocení nejen místní, ale všichni, kdo tato místa navštěvují.