Brňany trápí nedostatek finančně dostupných bytů. V tom jim má ale razantně pomoci družstevní bydlení, které bude schvalovat zastupitelstvo města Brna na svém jednání v úterý 4. září. Družstevní bydlení není určeno pro sociálně slabé, ale pro pracující s pravidelným příjmem. Družstevní bydlení bude nabízet lepší možnost získat bydlení především mladým rodinám, mladým lidem po škole, samoživitelkám, nebo lidem, kteří žijí v nájemním bydlení, ale kvůli přísným podmínkám bank nedosáhnou na hypotéční úvěr. První zájemci se mohou do družstva hlásit již 1. října.

Na realitním trhu se v současnosti prodávají v ceně 73 tisíc korun za metr čtvereční. Družstevní byty budou stavěny levněji. Podle výpočtu bytového odboru by se mělo jednat o cenu 50 tisíc korun za metr čtvereční v rozvojových lokalitách. Mimo rozvojové lokality bude cena ještě nižší. To znamená, že za byt o velikosti 75 metrů čtverečních lidé zaplatí o 1,7 milionu korun méně,“ uvedl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Do družstevního bydlení se mohou hlásit manželé, partnerské páry nebo samoživitelky či samoživitelé ve věku od 18 do 36 let, jejichž čistý měsíční příjem domácnosti bude mezi 35 tisíci a 50 tisíci korun. Zároveň nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení. Zvýhodněni budou ti, kteří mají dítě žijící ve společné domácnosti. Počáteční vklad do družstva bude od 400 tisíc korun a měsíční splátky se budou pohybovat kolem 12 000 korun.

„Nastavené parametry jsou výsledkem politického jednání napříč politickým spektrem. Osobně si umím představit i mírnější podmínky, protože třeba u samoživitelů se bude jednat o lidi s vyšším příjmem, typicky o OSVČ. Důležitý je pro nás ale zájem dítěte, proto ti zájemci, se kterými bude ve společné domácnosti žít dítě, budou mít výhodu. Systém je nastaven taky tak, aby na něj dosáhli hlavně pracující mladí lidé, začínající učitelé a lidé, kteří z různých důvodů nedosáhnou na hypotéku, ale přesto jsou schopni měsíčně splácet 10-15 tisíc měsíčně. Typicky se jedná například o rodinu, kde je jeden z rodičů na rodičovské dovolené,“ upřesnil Hladík.

Modelové případy:

1.) Manželský nebo partnerský pár – Začínající učitelé – 11. platová třída

  • 19 607 + 19 607 = 39 214 Kč

2.) Rodina – učitel 11. platová třída (2 roky praxe, 2 děti) + matka pobírající rodičovský příspěvek

  • 22 793 + 7 600, pokud bydlí v nájemním bytě s měsíčními náklady na bydlení 15 000 korun (v Brně obvyklá cena pro byt o velikosti 2+1 à dosáhnou na příspěvek na bydlení ve výši 6 165 a jejich čistý měsíční příjem domácnosti přesáhne 35 000 korun.

Do družstevního bydlení se budou lidé moci hlásit od 1. října. Byty určené k tomuto typu bydlení se budou nacházet v rozvojových lokalitách, a to v Černovicích Na Kaménkách, v Novém Lískovci na Kamenném vrchu II a ve Starém Lískovci v lokalitě Západní brána. Dnes jsou v nabídce developerů v Brně pouze 3 procenta bytů v ceně 50 tisíc za metr čtvereční.

Podmínky pro vstup do družstva:

  • Žadatel musí být občanem ČR nebo občanem členského státu EU
  • manželé či partneři / samoživitel, samoživitelka dosáhli ke dni podání žádosti 18 let, žádný z manželů či partnerů, samoživitel nebo samoživitelka však v den podání žádosti nedosáhl věku 36 let
  • manželé či partneři žijí ve společné domácnosti (prokazováno nájemní smlouvou či pouze dokladem totožnosti), neplatí pro samoživitele, samoživitelku
  • čistý příjem obou manželů či partnerů / samoživitele, samoživitelky se pohybuje v rozmezí od 35.000,- do 50.000,- Kč za jeden kalendářní měsíc (bude prokazováno za předcházející 3 měsíce ode dne podání žádosti a současně za předcházející kalendářní rok). Demonstrativní výčet: peněžitá pomoc v mateřství, příjem ze závislé činnosti, příjem z podnikání, příspěvky na děti.
  • manželé či partneři / samoživitel, samoživitelka nesmí vlastnit jakýkoliv nemovitý majetek určený k bydlení (bude prokazováno výpisem z katastru nemovitostí)
  • nesmí být ke dni podání žádosti v rozvodovém řízení, neplatí pro samoživitele, samoživitelku
  • manželé či partneři / samoživitel, samoživitelka k žádosti musí dále doložit výpisy z rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti (zdravotní pojišťovna, příslušný finanční úřad)

Žadatelé budou přijímáni do družstva v pořadí dle data podání žádosti. Upřednostněni budou manželé, partneři, samoživitel nebo samoživitelka, jsou-li rodičem dítěte nebo dětí žijících ve společné domácnosti.