Dům pro Julii je skvělý projekt. S myšlenkou prvního dětského hospice v České republice, který nabízí komplexní péči dětem, mladistvým a jejich rodinám, za mnou přišla Radka Vernerová. Poslal ji za mnou Jan Zámečník, současný náměstek hejtmana.

Společně jsme pro tento projekt našli vhodné místo v areálu na Kociánce nedaleko domova pro seniory. Projektovou dokumentaci si nezisková organizace zhotovila sama za peníze dárců a pak ji darovala městu. V loňském roce se pak město Brno připojilo k projektu i jako investor. Koncem března se podařilo zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby a v červenci letošního roku by se mělo začít stavět. Pokud vše půjde podle plánu, stavba se dokončí v říjnu roku 2023.

Dům pro Julii bude nabízet tolik potřebnou péči pro rodiny s nevyléčitelně nemocnými dětmi. Dětská paliativní péče se na rozdíl od té pro dospělé nevěnuje pouze terminálnímu stadiu onemocnění. Se svými klienty a jejich rodinami tak sociální pracovníci a zdravotníci budou v kontaktu mnohdy dlouhá léta.

Jako doma, jen jinde

Kvalitní zázemí a možnost odpočinku, kterou díky odlehčovacím lůžkům rodiny získají, jsou základem pro zvládání další péče. V případě, že dětští pacienti v terminální fázi svého onemocnění nemohou být doma, tak nebudou muset pobývat v nemocnici. Dům pro Julii bude ale nabízet takové služby, že domácí prostředí plně zastoupí. Součástí hospice bude denní stacionář a nezisková organizace bude pokračovat i v terénní odlehčovací službě, kterou provozuje od roku 2019. Zařízení bude nabízet zázemí nejen pro rodiče dětí, ale i pro jejich sourozence a zajištěna bude také psychologická, sociální a duchovní pomoc.

Budova dětského hospice bude mít tři podlaží a vnitřní nádvoří. Bude zakomponována do okolní zahrady podle projektu architektonického ateliéru Čtyřstěn. Hospic bude obsahovat deset samostatných pokojů, z nichž osm bude sloužit pro odlehčovací péči.

Jsem moc rád, že tenhle projekt si našel podporu města i veřejnosti. Je totiž nesmírnědůležitý pro všechny rodiče, kteří procházítěžkým obdobím. Těší mě také, že se takový projekt vybuduje právě v Brně, protože zde dlouhodobě podporujeme paliativní a hospicovou péči. V roce 2017 jsme s odborem zdraví a Hospicem sv. Alžběty poprvé uspořádali regionální paliativní konferenci, čímž jsme otevřeli toto velmi důležité téma i široké veřejnosti. Nyní je hospicová péče vnímaná veřejností jako něco zcela přirozeného a nutného. Moc díky všem, kteří se na této záležitosti podílí.

Petr Hladík

1. náměstek primátorky, kandidát na primátora města Brna