Česká společnost ornitologická upozornila začátkem února na ohrožení cenné lokality na jihu Brna, kde hnízdí ohrožené druhy ptáků. Vedení města Brna chce lokalitu ochránit, s ornitology našlo vhodné řešení.

„V návrhu nového územního plánu navrhneme vymezit oblast krajinné zeleně v místě biologicky nejvýznamnější plochy s přítomností zvláště chráněných druhů ptactva. Pro tento úkol bude muset vedení města získat pozemky a domluvit s MPO změnu rekultivace území. Severní část lokality bychom chtěli ochránit před výstavbou a vytvořit z ní místo vhodné pro hnízdění ptáků. Pro tuto oblast chceme vypsat architektonicko-krajinářskou soutěž, díky které by zde vznikl nový park. Ten by byl volně přístupný veřejnosti a zároveň to bude divočina vhodná pro život mnoha druhů živočichů i rostlin. Bude to prostor, kam by měli mít ptáci možnost se v blízké budoucnosti přesunout. Na tuto soutěž už máme v rozpočtu vyčleněno 1,5 milionů korun,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík, který má na starost životní prostředí.

Právě náměstek Hladík rychle reagoval na upozornění České společnosti ornitologické.

„Přiznám se, že jsem se o ohrožení lokality dozvěděl až z médií. Předtím se mnou o tom nikdo nejednal. Svolal jsem proto ihned několik jednání a ve spolupráci s Českou společností ornitologickou se podařilo najít řešení velmi rychle,“ dodal Hladík  

Na významnost Černovické terasy z ornitologického hlediska upozornil předseda Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

„Ohrožená ptačí společenstva sledujeme na Černovické terase již více jak 20 let, včetně přípravy podkladů upozorňujících na význam území zpracovaných v minulosti pro odbor životního prostředí. V souvislosti s návrhem změn v územním plánu jsme v červnu minulého roku podali námitku proti rozšiřování průmyslové zóny na úkor zeleně. Jihomoravská pobočka ČSO tu napočítala celkem 122 druhů ptáků, z toho desítky zvláště chráněných zákonem. Výstavba dalších průmyslových či komerčních hal na Černovické terase tak ohrožuje vzácné ptáky, jako jsou koroptve, vlhy, břehule, pěnice vlašské a mnoho dalších. Jsme rádi, že vedení města s námi zahájilo jednání. Žijeme ve 21. století a jsem přesvědčen, že zeleň ve městech musí sloužit jak lidem, tak i živočichům. Rozšiřování průmyslové a komerční zástavby podle nového územního plánu zmenší zeleň v území zhruba o třetinu. Přesto jsem rád, že se podařilo s vedením města domluvit ochranu zbývajících ploch, včetně severní části lokality, kde má vzniknout nový park s divočinou. Jako klíčové v tomto kontextu vidím podmínění nové výstavby na Černovické terase vytvořením náhradních biotopů v této severní části,“ uvedl Sychra.

Černovická terasa na jihu Brna patří mezi tři ornitologicky nejcennější lokality ve městě. Kromě ní se jedná ještě o území Hádů a Holásecká jezera.