Populace města stárne a brzy bude v důchodovém věku třetina Brňanů. Lidovci a Starostové chtějí Brno, kde bude dostupná kvalitní lékařská péče. Proto je potřeba myslet na budoucnost a začít plánovat. Koalice podporuje také paliativní medicínu a sociálně-zdravotní péči.

„Z demografických údajů víme, že do 20 let bude každý třetí Brňan v seniorském věku. Pokud nebude do té doby vystavěna nová městská nemocnice, nebude dostačovat stávající ambulantní ani lůžková péče. Máme vytipovanou lokalitu v Komárově, kde by nová městská nemocnice mohla stát. Nacházela by se blízko centra a zároveň sjezdu z dálnice a sloužila by i občanům mimo Brno,” uvedla Jitka Ivičičová, garantka koalice Lidovců a Starostů pro oblast zdravotnictví.

Budování a modernizace zdravotních a sociálních komplexů jsou klíčové pro zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče. „Rozsah a dostupnost zdravotní péče v Brně nesmí být nijak ohrožena. Musíme zachovat síť současných poliklinik a modernizovat je. Příkladem je kompletní rekonstrukce exteriéru i interiéru polikliniky na Lesné. Také plánujeme vybudovat městské lázně s kvalitním rehabilitačním centrem. Na projekt sociálně-zdravotního komplexu se 150 lůžky na Červeném kopci už máme platné územní rozhodnutí a zažádáno o stavební povolení, pokud vše půjde dobře, můžeme na konci roku vypsat soutěž na zhotovitele stavby. Všechny tyto projekty zlepší celkovou dostupnost zdravotní péče v Brně,” dodal kandidát na primátora Petr Hladík.

Lidovci a Starostové se zaměří také na podporu preventivních a informačních programů nebo paliativní medicínu. Koalice chce také zajistit roční šalinkarty zdarma pro držitele Jánského plakety dárcům krve. „V zájmu nás všech je, abychom byli zdraví. Osvědčují se nám různé preventivní programy. Proto podpoříme tyto programy spolu s informačními kampaněmi zaměřující se na předcházení úrazů, onkologickou prevenci, zdravé stravovací návyky či dárcovství krve. Podceňovaná je oblast paliativní péče a hospiců. V letošním roce jsme začali stavět první dětských hospic v ČR a finanční podporu na rozvoj paliativní medicíny bychom chtěli také pro městské nemocnice nebo pobytová zařízení,” upřesnil Hladík.

Kapitolu programu Lidovců a Starostů ke zdravotnictví najdete na: http://www.tadybrno.cz/program/zdravi

Petr Hladík – Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport. Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT.

Jitka Ivičičová – Zastupitelka města Brna a městské části Brno-Vinohrady. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Pracuje jako advokátka. Je předsedkyní zdravotní a prorodinné politiky Rady města Brna. Více o Jitce Ivičičové tady.