Čisté, bezpečné a bezbariérové Brno. To je jedna z priorit Lidovců a Starostů, se kterou jdou do podzimních komunálních voleb. Jedna z kapitol jejich programu se zaměřuje na to, jak zkultivovat veřejný prostor. Zaměřit se chtějí zejména na přeplněné popelnice, vizuální smog, odstraňování bariér ve městě a úpravu přednádražního prostoru.

“Program tvoříme přímo s lidmi. Ptali jsme se jich, co jim v Brně chybí, co by chtěli zachovat a co naopak změnit. Čistotu v ulicích a bezpečnost zmiňovali často, proto jsme připravili sadu opatření, kterými chceme veřejný prostor a bezpečnost v Brně zlepšit,” uvedl Petr Hladík, který za koalici Lidovců a Starostů kandiduje na primátora.

Jedním z témat, na které koalice upozorňuje, je popelnicový smog, který hyzdí město nejen na sídlištích.

“Chceme podpořit třídění odpadů už v rámci jednotlivých bytových domů, aby se počet nevzhledných kontejnerů ve městě snížil, zároveň chceme navýšit o podíl podzemních a polopodzemních kontejnerů. K odstranění popelnicového smogu chceme také zavést jednotný design kontejnerů a kontejnerových stání,” uvedl Vít Beran, starosta městské části Brno-Žebětín a odborný garant koalice pro oblast veřejného prostoru a bezpečnosti.

Lidovci a Starostové dále upozorňují na problematiku vizuálního smogu. “Už nyní se nám podařilo prosadit, aby město vypovědělo smlouvy a přestalo pronajímat reklamní plochy na mostech nebo zábradlích. Odstranilo se i několik velkých billboardů. Chceme v tom pokračovat, proto navrhujeme ustanovit koordinátora pro boj s vizuálním smogem. Zejména chceme motivovat podnikatele k tomu, aby nevytvářeli nevzhledné a rušivé výlohy v centru města. Na Brně-střed se takto osvědčil Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven. Na ten bychom určitě chtěli navázat a chceme motivovat živnostníky k jednotnému vzhledu jejich provozoven podle městského manuálu,” upřesnil Hladík.

Co se týče úpravy veřejného prostoru, chce se koalice ze všeho nejdříve zaměřit na prostor před hlavním nádražím, v programu se ale také věnují rozšíření služeb a využití rekreačního potenciálu Brněnské přehrady nebo péči o příměstské lesy a parky.

“Hlavní nádraží je v současné chvíli ostudou Brna a bohužel také často to první, co lidé při příjezdu do centra města vidí. Chceme, aby se připravila komplexní rekonstrukce, a to na základě architektonické soutěže. Podmínkou by pro nás bylo zavedení pěší zóny a výsadba nové zeleně. Přednádražní prostor chceme přívětivý pro chodce a cyklisty. Je třeba tu vybudovat jednoúrovňový chodník, aby mohli handicapovaní lépe projít, navýšit počet stromů a stojanů na kola. Už nyní pracujeme na revitalizaci takzvané Myší díry, která spojuje hlavní nádraží s Vaňkovkou a autobusovým nádražím na Zvonařce. Úprava přednádražního prostoru je tak logickým pokračováním naší práce,“ uvedl Filip Chvátal, radní města Brna pro územní plánování a rozvoj, který v podzimních volbách kandiduje na starostu městské části Brno-střed. 

Co se týče bezpečnosti, chce koalice lidovců a Starostů rozšířit kamerový systém, posílit hlídky městské policie, prodloužit koncepci požární ochrany ve městě nebo podpořit vodní záchranáře,

“Navrhujeme posílit noční hlídky městské policie a rozšířit kamerový systém v problematických lokalitách. Tím se zajistí větší efektivita a aktivita městských strážníků. Investice jsou plánované nejen do městské policie, ale také pro hasiče, vodní záchranáře a chceme také vybudovat systém chytrých křižovatek s předností pro vozy integrovaného záchranného systému. Zároveň je důležité pokračovat v přípravě využití artéských vod pro krizové situace, kdyby byly ohroženy dodávky pitné vody. Podporujeme také vybudování záchytného aplikačního centra pro drogově závislé,” doplnil Beran.

Odstraňování bariér ve veřejném prostoru je pro koalici  dlouhodobou prioritou. Nyní ji měl na starost lídr Lidovců a Starostů Petr Hladík, který založil Poradní sbor pro bezbariérové město. Ten řeší podněty lidí na odstraňování překážek ve veřejném prostoru. 

“Na odstraňování bariér putuje ročně deset milionů korun. Investice směřují především do úpravy přechodů pro chodce a zastávek veřejné dopravy. Věnujeme se ale také přístupnosti na úřadech nebo ve školách. V takové práci budeme pokračovat. Chceme více veřejných bezbariérových toalet, úpravu zastávek chodníků či vytváření nových bezpečných přechodů. Město bez překážek není důležité jen pro handicapované, ale také pro rodiče s kočárky nebo seniory. Chceme také v rámci plánování bezbariérových úprav zlepšit spolupráci a komunikaci s městskými částmi,” doplnil Hladík. 

Kdo je Petr Hladík? Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport. Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT.

Kdo je Vít Beran? Od roku 1998 starostou městské části Brno-Žebětín a od roku 2006 zastupitelem města Brna. Vystudoval na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě. Je odborným garantem pro veřejný prostor a bezpečnost.

Kdo je Filip Chvátal? Radní města Brna pro územní plánování a rozvoj, od roku 2014 zastupitel MČ Brno-střed. Je garantem pro oblast dopravy. V minulosti pracoval jako odborný pracovník Geografického ústavu Masarykovy univerzity a je iniciátorem vzniku Svazku obcí Šlapanicko, kde koordinoval především výstavbu cyklostezek.