Mendlovo náměstí patří k nejfrekventovanějším místům v Brně. Denně tudy projdou desetitisíce lidí. Bohužel se ale také jedná o jedno z nejšpinavějších míst v centru města. To se ale změní už za dva roky. Při příležitosti plánované výměny parovodů za horkovody, kvůli kterému se na několik měsíců náměstí rozkope, jsme připravili společně s Kanceláří architekta města takovou úpravu Mendlova náměstí, která místo výrazně oživí.

A na co se můžete těšit? Více zeleně a více stínu díky nově vysázeným stromům. Ty budou nově i uprostřed tramvajové smyčky a podaří se díky nim odclonit zastávky od rušné ulice.

Dále bezbariérový přístup. V současnosti není tento vytížený přestupní uzel stále ještě přizpůsoben pro vozíčkáře a komplikuje pohyb i maminkám s kočárky. To se také změní, protože všechny zastávky budou bezbariérové. Objeví se zde také nové čisté stánky s občerstvením. Plánujeme ve velké míře vytvořit místa pro zasakování a zadržování dešťové vody. Celé místo tak výrazně přispěje k ochlazení okolního prostředí. Vznikne zde také prostor pro umístění sochy Johanna Gregora Mendela, od jehož narození právě za dva roky uplyne 200 let. Na podobu sochy bude příští rok vypsána architektonická soutěž.

Na Brno a na Mendlovo náměstí se za dva roky upne pozornost velké části akademické, umělecké či duchovní veřejnosti z celého světa. Johann Gregor Mendel totiž patří totiž mezi světově uznávané velikány.

Petr Hladík pro Brněnský metropolitan