S velmi těžkou životní situací se musí vyrovnávat rodiče, jimž zemřelo dosud nenarozené dítě. Psychická zátěž je také umocněna skutečností, že rodiny nemají možnost důstojně jeho památku uctít či pochovat jeho ostatky. Brno jako jedno z mála měst v České republice přináší útěchu v podobě nově zřízeného pietního místa pro nenarozené a zesnulé děti na Ústředním hřbitově.

Podobných pomníků, kde by rodiče mohli vzpomenout na své předčasně zesnulé děti, není v České republice mnoho – mají je například v Třeboni nebo v Třinci-Lyžbicích. Jsem přesvědčen, že je naší povinností dát lidem, kteří touto těžkou životní zkouškou prošli, k dispozici vhodné místo pro pietu i v Brně. Reagovali jsme na náměty rodin i neziskových organizací, které jim pomáhají zvládnout složité období.

Projektem a samotnou realizací jsme se zabývali rok. Otevřeli jsme ho symbolicky jen pár dní před Světovým dnem nenarozených dětí, který je 13. prosince. Nevzniklo tu pouze místo pro tiché vzpomínky, ale také o pohřebiště. Od jara příštího roku bude možné využít sousedící plochu jako rozptylovou loučku a bude zde také určen prostor pro uložení ostatků nenarozených a zesnulých dětí. Pochování dětí v jakémkoliv stádiu vývoje je v České republice možné od roku 2017, proto je vybudování tohoto místa důležité. Pohřbeny tady budou zároveň všechny zesnulé děti, které si rodiče po samovolném potratu z brněnských nemocnic nepřevezmou.

Dominantu pietního místa u skupiny hrobů H5 tvoří kříž, který vyrobil kameník na základě návrhu městské příspěvkové organizace Správa hřbitovů města Brna. Vybudování pietního místa pro nenarozené a zesnulé děti bylo plně hrazeno z finančních prostředků Správy hřbitovů města Brna. Oprava příchozí cesty stála 204 800 Kč, vytvoření kříže 222 640 Kč.

Petr Hladík

1.náměstek primátorky města Brna