Třetí školní den proběhlo na Základní škole Vedlejší slavnostní otevření zmodernizovaných odborných učeben. Třídy jsou určeny pro odborné vzdělávání žáků druhého stupně a pomohou jim rozvíjet vědomosti a dovednosti v chemii, fyzice a přírodopise. Rekonstrukcí prošlo také zázemí pro učitele a nově byl vybudován bezbariérový přístup. Celková rekonstrukce vyšla na 23 milionů korun.

„Těch prací, které zde v posledních měsících probíhaly, bylo více. Jednalo se o vůbec největší investiční akci na této škole v historii. Tím hlavním výsledkem jsou tři nové kompletně specializovaně vybavené odborné učebny, a to pro přírodopis, fyziku a chemii a samostatná laboratoř. Dále jsme zmodernizovali i učitelské kabinety, které na tyto učebny navazují. Byla také vybudována počítačová síť dostupná po celé škole a výtah pro bezbariérový přístup do školy. Přibyly také nové bezbariérové toalety. Městská část na rekonstrukci přispěla dvěma miliony korun, uvedl starosta městské části Brno-Bohunice Antonín Crha

Brno se modernizací odborných učeben zabývá systematicky i na ostatních základních školách ve městě.

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání se uskutečnilo dotazníkové šetření na drtivé většině základních škol v Brně, včetně těch soukromých. Z výsledků vyplývá, že téměř polovina škol nemá prostory pro výuku specializovaných předmětů jako jsou chemie, fyzika nebo přírodopis. Jsem proto rád, že tady v Bohunicích se podařilo vybudovat skvělé odborné zázemí pro děti i pedagogy.  Celkově se nám v posledních letech společně se školami podařilo vybudovat v Brně celkem 50 odborných učeben a 13 stávajících kompletně zmodernizovat,“ uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

V budování odborných učeben má město plány na několik příštích let.

Ve vyhlášených výzvách jsme uspěli s 15 projekty zaměřenými na vybudování odborných učeben na základních školách. Náklady na realizaci těchto projektů činí 333,1 mil. Kč a dotace přestavuje 175,5 mil. Kč Zájem škol o průběžnou obnovu učeben a dobudování těch, které chybějí je velký. I proto se město chystá využít dalšího programovacího období IROP na roky 2021 až 2027,“ přiblížil další plány města Brna radní pro školství Jaroslav Suchý.

Jednou z podporovaných aktivit tohoto programu bude i vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.