Hlavně Brno, kde se dá bydlet. To je jedno z hesel koalice Lidovců a Starostů do nadcházejících komunálních voleb. Hlavním motorem městské výstavby se podle nich musí stát družstevní bydlení v kombinaci s výstavbou dalších startovacích bytů. Pomoci by v tomto ohledu mohla nová městská čtvrť. Lidovci a Starostové také vsází na spolupráci s investory, která by mohla přispět k větší dostupností nájemního bydlení.

Hlavní hnací silou bytové zástavby na pozemcích města Brna se má stát družstevní bydlení. Vznik projektu družstevního bydlení inicioval lídr koalice a kandidát na primátora již v minulém volebním období. Pod vedením ČSSD se ale program rozjel až po více než třech letech.

„Chceme napravit pošramocenou pověst družstevního bydlení v Brně. Zasadíme se o to, aby družstevní bydlení bylo šancí pro mladé lidi získat vlastní bydlení. Pro mladé páry a rodiny potřebujeme rozšiřovat bytový fond o startovací bydlení. Nemůžeme dopustit, aby se mladí Brňané stěhovali za hranice města kvůli tomu, že si nemohou dovolit bydlení v Brně. Abychom byli schopni stavět nové byty, chceme desetinu z vybraného nájemného dát na výstavbu dvou stovek nových bytů ročně. Výstavbu chceme soustředit především do brownfieldů uvnitř města. Bohužel kvůli neschválenému územnímu plánu se zbrzdí výstavba až dvou tisíc bytů na městských pozemcích,” uvádí  Irena Matonohová, odborná garantka Lidovců a Starostů pro oblast bydlení. 

S dostupností bydlení v Brně by mohla pomoct nová městská čtvrť. Ta by se měla nacházet při ulici Jihlavská u nové tramvajové trati ke kampusu. „Byty musíme začít stavět co nejdříve. Proto se musíme soustředit do lokalit, které nepodléhají novému územnímu plánu. Takovou lokalitou je severní části Starého Lískovce u nově vybudované tramvajové zastávky Jihlavská. V blízkosti je obchodní centrum a univerzitní kampus, které dodávají lokalitě na atraktivitě. Může zde vyrůst až přes 1000 bytů,” dodala Matonohová.

Podle Lidovců a Starostů by se město mělo postarat hlavně o ty, kteří mají omezené prostředky. Typicky se jedná o seniory, rodiče s dětmi, samoživitele a samoživitelky nebo handicapované. „Naším cílem je udržet dlouhodobě dostupné formy bydlení pro všechny skupiny obyvatel. Bytový fond města musí sloužit především seniorům, handicapovaným, mladým rodičům a všem, kteří se ocitli v bytové nouzi. Stejně tak počítáme s rozšířením sociálních a chráněných bytů, které pomůžou občanům s omezenými možnostmi. Pro samoživitelky a samoživitele počítáme s výstavbou a rozšiřováním sdílených bytů. Město již v minulosti zprovoznilo několik bezbariérových bytů a v tom chceme pokračovat,” uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

K zajištění dostupného nájemního bydlení chce koalice více spolupracovat s investory. „Trh nájemního bydlení se prakticky zastavil. Developeři pozastavili spoustu projektů v důsledku bytové krize a neschválení územního plánu. Město v tomto ohledu může pomoci tak, že by nabídl developerům pozemky, na kterých by se mohlo začít stavět pod podmínkou předem definovaného nájemného. Ve spolupráci s investory tak můžeme zajistit podmínky pro dostupné nájemní bydlení pro všechny generace,” upřesnil Hladík.

Hladík už v tomto volebním období prosadil schválení transparentních zásad spolupráce s investory, díky kterým dokáže město zajistit ve spolupráci s investory potřebnou občanskou vybavenost v rámci nové developerské výstavby. „Musíme předcházet tomu, co se v minulosti stalo například na Sadové, že soukromý investor postavil stovky bytů, ale žádným způsobem nebyla vyřešena s tím související dopravní a občanská vybavenost. Chceme, aby v rámci nové bytové výstavby bylo již počítáno se školkou, lékárnou, poštou a podobně. Jsem rád, že se do tohoto postupně podařilo zapojit soukromé
investory,”
doplnil Hladík.

Kapitolu programu Lidovců a Starostů k veřejnému prostoru najdete na:
http://www.tadybrno.cz/program/bydleni

Petr Hladík – Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na
starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport.
Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT.

Irena Matonohová – Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 2018 je radní
městské části Brno-Maloměřice a Obřany. Mezi lety 2010-2014 byla zastupitelkou města Brna a
v letech 2012-2016 zastupitelkou Jihomoravského kraje.

 

Kontakt pro média:

Petr Hladík
+420 731 402 618
hladik.petr@brno.cz