Kvůli postupnému rozvolňování přijatých opatření a možnému otevírání mateřských škol a dětských skupin v mnoha městech jsem požádal otevřeným dopisem Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí o ponechání výplaty ošetřovného (OČR) do konce srpna těm rodičům, kteří se z různých důvodů (snížená imunita dítěte, člen domácnosti spadající do rizikové skupiny, kontakt s nakaženými lidmi a jiné) rozhodnou své dítě mladší 13 let neposlat do dětské skupiny, mateřské školy nebo základní školy.

Text dopisu

Vážený pane ministře/ Vážená paní ministryně,

žádám Vás, abyste se společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR/ Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zasadil o přijetí metodického pokynu, kterým bude zajištěno ponechání výplaty ošetřovného (OČR) do konce srpna těm rodičům, kteří
se z různých důvodů (snížená imunita dítěte, člen domácnosti spadající do rizikové skupiny, kontakt s nakaženými lidmi a jiné) rozhodnou své dítě mladší 13 let neposlat do dětské skupiny, mateřské školy nebo základní školy. Tuto skutečnost by rodiče stvrzovali čestným prohlášením.

Jedná se o záležitost, která se dotýká nemalé skupiny rodičů malých dětí. Přijetím navrhovaného pokynu ochráníme nejrizikovější skupiny našeho obyvatelstva, děti se sníženou imunitou nebo dýchacími potížemi
a zároveň snížíme možnost dalšího nekontrolovatelného šíření nákazy koronavirem. Zároveň ale pomůžeme také nemalému počtu obcí a měst v nastavení bezpečného harmonogramu pro postupné otevírání dětských skupin, mateřských a základních škol, aniž by to ohrozilo zásadně finanční situaci rodiny.

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna