Přímo pod Brnem se nachází obrovská zásobárna artéské vody, která může být jedinečným zdrojem v případě havárie. Brněnský magistrát si proto nechal zpracovat hydrogeologickou studii vrtů na území města, jeden vhodný vrt našlo už loni v Kníničkách, letos testovalo dalších pět lokalit. Celkem šest vrtů vydá dostatečné množství vody pro nouzové zásobování celého města.

„Potřebovali jsme zjistit, kolik vody a v jaké kvalitě se pod Brnem nachází. V případě velkého sucha nebo havárie vodovodního potrubí to může být cenný zdroj vody pro nouzové zásobování. Loni jsme proto zahájili rozsáhlý průzkum, při kterém jsme zkoumali vrty, které už máme. Zkoumali jsme celkem osmnáct vrtů artéské vody z celkových sedmdesáti osmi. Vhodný byl pouze jeden vrt v Kníničkách, který vydával 34 litrů za sekundu. Voda z ostatních vrtů nebyla ani dostatečně kvalitní. Rozhodli jsme se proto vyhloubit úplně nové vrty,” uvedl Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna.

Lokality pro nové vrty vytipovávali odborníci podle několika kritérií.

„Hledali jsme takové pozemky, na kterých bychom byli schopni zajistit dopravní obslužnost. Dostat se k nim musí hlavně hasičská auta. Důležité je, aby na pozemku byl prostor pro vybudování technického zázemí pro úpravnu vody, plnící a balící linku. Řešili jsme také vlastnictví nebo možnost přístupu na pozemek soukromého vlastníka,” doplnil Hladík.

V druhé etapě se povedlo najít dalších pět lokalit, kde by mohly vzniknout vydatné vrty.

„Vytipovali jsme celkem pět oblastí pro nové artéské vrty. V Brněnských Ivanovicích u Makra, v areálu CTP-bývalé Škrobárny, na Šujanově náměstí, v areálu Tepláren a na Žabovřeských loukách. Nejvydatnější vrt by měl být v místě bývalé Škrobárny, předpokládaná vydatnost je až 48 litrů za sekundu. U ostatních vrtů bychom se měli dostat na hodnoty 15 až 20 litrů za sekundu,“ upřesnil Hladík.

Spolu s vrtem v Kníničkách by měly dát vrty dostatek kvalitní vody, aby zajistili nouzové zásobování celého města.

„Abychom byli v nouzové situaci schopni zajistit dostatek vody pro všechny obyvatele, potřebujeme vydatnost minimálně 70 až 100 litrů za sekundu. Pokud by jely všechny vrty naplno, dostat bychom se měli i přes 150 litrů za sekundu. Nyní musíme vrty upravit tak, abychom vodu z nich dokázali v případě nouze rychle dostat k obyvatelům. Letos upravíme na stáčírnu vrt v Kníničkách. Pět nových vrtů vyprojektujeme, povolíme a dokončíme v průběhu příštího roku. Do konce roku 2023 bychom mohli mít hotovo,” představil další postup města Brna první náměstek Hladík.