Fanoušci sportu se mohou těšit z toho, že příprava atletické haly, která má pojmout přes dva tisíce fanoušků, zdárně pokračuje. Radní města Brna schválili Dohodu o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem jako objednavatelem Výstavby atletické haly Campus a zhotovitelem sdružením IMOS Brno, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., a SPORT Construction, a. s. Zároveň byl splněn další důležitý krok nutný ke stavbě. Právní moc nabylo územní rozhodnutí Úřadu městské části Brno-Bohunice o umístění stavby.

Výstavba atletické haly je pro nás prioritou. Využívat ji budou totiž nejen studenti Masarykovy univerzity, ale také sportovní kluby a profesionální sportovci. Hala přispěje k rozvoji sportu a bude dalším možným místem k pohybovým aktivitám v Brně. Navíc bude splňovat i parametry kritérií mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže.

Sportovní výkony bude moci v hale sledovat 2200 diváků pro které je připraveno až 170 parkovacích míst. Jako radní ale dbáme i na ekologický ráz stavby. Kolem ní bude vysazena nová zeleň v podobě alejí, trávníků a záhonů. Kromě toho bude atletická hala opatřena akumulační a retenční nádrží na dešťovou vodu.

Cena výstavby atletické haly Campus je vyčíslena na 670 milionů korun. Příprava stavby začala 1. září loňského roku.

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL