Lidovci v budoucí vládě obsadí Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí. Právě díky úzké spolupráci těchto dvou resortů chtějí výrazně přispět ke zlepšení životního prostředí. Plánují zpřísnit postihy pro viníky ekologických havárií, zakotvit ochranu vody do Ústavy a být aktivním hráčem při vyjednávání Zelené dohody pro Evropu.

„Program budoucí vlády bere zcela vážně probíhající klimatickou změnu i fakt, že ji urychlují současné systémy výroby, výroba energie nebo doprava. Pro zlepšení životního prostředí je důležitá spolupráce mezi ministerstvy. Proto je programové prohlášení budoucí vlády založeno na úzké spolupráci mezi jednotlivými resorty. Musí dojít ke sjednocení názorů v oblasti zemědělství i ochrany krajiny, důležitá je ale také úzká spolupráce v oblasti energetiky. Budoucí vláda bude také aktivní při vyjednávání v rámci Evropské unie. Zelená dohoda pro Evropu znamená obrovskou příležitost, jak investovat do udržitelného rozvoje, obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodářství. Budeme podporovat taková opatření, která nebudou ekonomicky dopadat na životní úroveň obyvatel v České republice,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík, který se podílel na tvorbě programového prohlášení budoucí vlády.

Podle budoucí ministryně Anny Hubáčkové je důležité rychle prosadit zvýšení ochrany vody a zpřísnění postihů pro viníky ekologických havárií.

„Po minulé vládě zde máme obrovský dluh vůči ochraně krajiny a přírodních zdrojů. To chceme co nejdříve napravit. Situace kolem neprůhledného vyšetřování kauzy Bečva se už nesmí opakovat a postihy viníků rozsáhlých ekologických škod musí být mnohem přísnější. Chceme proto brzy otevřít problematiku zákonu o ekologické újmě. Klíčové je také posílení ochrany vodních zdrojů. Chceme proto zakotvit ochranu vody a vodních zdrojů přímo do Ústavy, aby jednou provždy bylo jasné, že voda má při střetu dvou veřejných zájmů tu největší prioritu. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství chceme posílit ochranu krajiny a celkové biodiverzity. A chceme také vyhlásit dva nové národní parky,“ uvedla senátorka Anna Hubáčková, která se dlouhé roky angažuje právě v ochraně vodních zdrojů před těžbou štěrkopísku na Hodonínsku.

Právě v oblasti zemědělství by měla budoucí vláda vypovědět podporu biopaliv první generace, kvůli kterým se ve velkém množství na českých polích pěstuje řepka. Mělo by dojít také k zastropování dotací pro ty největší firmy a podpoře malých a středních zemědělců. Budoucí vláda slibuje, že čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do režimu ekologického zemědělství.

„Chceme také, aby budoucí zisky ze státních lesů putovaly na obnovu lesních ekosystémů a ochranu vodních zdrojů,“ doplnila Hubáčková.

Podle Hladíka je důležité také rozšíření programu zelená úsporám. „Musíme nastavit systém tak, aby se investice do snižování energetické náročnosti budov, lidem opravdu vyplatila. Do roku 2025 by mohly fotovoltaické systémy pokrývat sto tisíc střech. Lidé ale musí dostat možnost si vyrobenou elektřinu akumulovat v bateriích nebo ji výhodně prodávat,“ upřesnil Hladík, který v Brně plánuje vybudovat solární elektrárnu na střechách budov, díky níž by se Brno mohlo stát z převážné části energeticky soběstačným městem.

Na oblast energetiky upozorňuje i Hubáčková, která se chce zasadit i o větší podporu výzkumu a inovací v této oblasti.

„Abychom dokázali efektivně využívat přebytky elektřiny, které díky rozvoji fotovoltaiky vyrobíme, musíme podpořit komunitní energetiku. V této oblasti nám zcela chybí legislativa, kterou je potřeba připravit. Zároveň je důležité podpořit inovace a výzkum v oblasti energetiky, s čímž souvisí i podpora energie vyrobené z vodíku,“ upřesnila kandidátka na ministryni Hubáčková. Celé programové prohlášení vlády naleznete na https://bit.ly/progprohlaseni