I přes obrovské sucho, které sužuje Českou republiku, může těžba štěrkopísku ohrozit vodní zdroj pro více 140 tisíc lidí. Společnost České štěrkopísky má k povolení těžbě štěrkopísků na Hodonínsku zase o krok blíže. Český báňský úřad v Praze 19. května zamítl veškeré námitky a schválil dobývací prostor. Hrozící těžba a případné znehodnocení zdroje pitné vody by mohlo mít v budoucnu zcela katastrofické následky pro značnou část Hodonínska. Zúčastněné obce se rozhodly bránit u soudu podáním správní žaloby.

V úterý 19. května Český báňský úřad zveřejnil na svém webu rozhodnutí o odvolání ve věci Stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh. Zamítl všechny námitky 26 obcí, Jihomoravského kraje, dvou spolků a jedné fyzické osoby a potvrdil dřívější rozhodnutí okresního báňského úřadu. Těžba štěrků v blízkosti strategického zdroje pitné vody pro 86 měst a obcí proto nabývá reálného nebezpečí.

„V celém Česku se zhoršuje situace kolem sucha a lidé se opravdu bojí. Jsem proto velmi zklamaná z postupů báňského úřadu i přístupu Ministerstva životního prostředí. Bohužel vůbec neočekávám, že by v případném navazujícím řízení o povolení těžby báňský úřad zjišťoval skutkový stav a přihlédl ke změnám poměrů, jak je povinností ze správního řádu. Námitky obcí jsou relevantní. Nebyly řádně vypořádány a obavy z ohrožení vodního zdroje nebyly vyvráceny. To jsou vážné důvody pro podání správní žaloby k soudu. Současně bude podána žádost o odkladný účinek současného rozhodnutí,“ uvedla senátorka Hubáčková.

Český báňský úřad podle Hubáčkové se vůbec nezabýval věcnou podstatou problému, do rozhodnutí nevnesl žádnou vlastní úvahu, a to ani k nově předloženým podkladům jako je stanovisko České geologické služby nebo stanovisko Veřejné ochránkyně práv a už vůbec nezohlednilo současnou situaci kolem sucha. Úřad jen mechanicky převzal závěry souhlasného stanoviska EIA z roku 2015, jehož platnost v průběhu odvolacího řízení opětovně potvrdil sám ministr životního prostředí Brabec stanoviskem ze dne 4. 12. 2019.

„Ministr ve svém stanovisku sice alibisticky odkazoval na to, že aktuální poznatky v rámci ochrany životního prostředí musí být projednány a zohledněny v navazujících řízeních, nicméně Český báňský úřad se nezabýval ani změnou poměrů od vydání stanoviska EIA a ani neřešil veřejný zájem na ochraně pitné vody,“ dodala Hubáčková.

V České republice se navzdory tomuto rozhodnutí také výrazně zintenzivňuje debata o větší ochraně vody. KDU-ČSL již více než rok prosazuje ústavní ochranu vody a půdy. Vláda však její návrh zamítla. Nyní ale chce Ministerstvo zemědělství tento návrh opět vrátit do hry.

„Je důležité, že se už vláda posunula dál a uvědomuje si závažnost sucha pro naši krajinu. Bohužel vše přichází pozdě. Nepotřebujeme sliby, potřebujeme činy, a to co nejdříve. Na Hodonínsku vláda svým jednáním ohrožuje zdroj pitné vody pro 140 tisíc obyvatel plánovanou těžbou štěrkopísku. Místní se opravdu bojí, štěrku se totiž nenapijí. Kdybychom nyní měli ústavně zakotvenou ochranu vodních zdrojů a půdy, tak tyhle problémy nemusíme řešit,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí Petr Hladík.