Dnes v 11. hodin dopoledne v Brně začal systematický sběr biologického odpadu. Do městské části Brno-Slatina byly navezeny první popelnice na bioodpad a za přítomnosti 1. náměstka primátorky Petra Hladíka, 1. místostarosty MČ Brno Slatina Martina Krytináře a předsedy představenstva městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno Filipa Ledera, byla symbolickým vhozením vytříděného bioodpadu první hnědá popelnice uvedena v provoz.

Brno v rámci dotačního programu získalo tisícovku popelnic na bioodpad, které se během tohoto týdne objeví na vybraných veřejných místech vedle ostatních nádob na tříděný odpad.

„Od dnešního dne již neplatí, že jsme jedním z posledních měst, které netřídí biologicky rozložitelný odpad. Naopak sběru kuchyňského bioodpadu právě začíná sloužit první tisícovka nádob. Pro bioodpad ze zahrádek máme hustou síť sběrných středisek, systém mobilních svozů a domácí kompostéry, v plánu je i vybudování bioplynové stanice pro Brno a okolí,“ zdůraznil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

„Dnes navezeme hnědé popelnice do Slatiny, Černovic, Líšně a Brna-jih, během týdne se dostane na další městské části, v pátek návoz ukončíme Židenicemi, Vinohrady a Brnem-střed,“ upřesňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno a dodává, že návoz bio-popelnic potrvá do pátku a v pondělí 19. dubna vyveze SAKO Brno do Centrální kompostárny obsahy prvních popelnic. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně.

První hnědou popelnici slavnostně převzali ve Slatině, kde návoz popelnic začíná.

„Jsme rádi, že město Brno a SAKO svoz bioodpadu zavádí, protože o tuto službu je ze strany občanů dlouhodobě velký zájem. Vybrali jsme přes 40 kontejnerových stanovišť napříč slatinským sídlištěm, na kterých budou hnědé popelnice rozmístěny. Vybírali jsme kontejnerová hnízda podle toho, aby se sem nádoby bez výrazných obtíží vešly. Do budoucna plánujeme některá místa rozšiřovat, abychom mohli mít ve Slatině ještě více hnědých nádob. Mám velkou radost, že jsme jich mohli umístit tolik a věřím, že se v příštím roce podaří zajistit rozmístění popelnic na bioodpad i u rodinných domů,“ uvedl Martin Krytinář, 1. místostarosta Slatiny. 

Do hnědých popelnic bude patřit kuchyňský bioodpad, zejména zbytky potravin rostlinného původu, slupky a odřezky, jádřince, kávová sedlina, pokojové rostliny, hlína z květináčů.

V žádném případě by se tam neměly objevit živočišné zbytky, jako například maso, tuky, kůže a kosti, dále mléčné výrobky, oleje ze smažení, obaly, noviny, pleny, kapesníky, cigarety a uhynulá zvířata. Z kapacitních důvodů není vhodné plnit je posekanou trávou, větvemi, listím a dalším odpadem ze zahrádek.