Pane náměstku, vy jste byl na úplném začátku tohoto projektu, jak celý tento nápad vznikl?
S nápadem na vznik prvního dětského hospice
s komplexní péčí v České republice přišla paní Radka Vernerová, která se inspirovala v zahraničí. Hledala pro svůj nápad podporu a Jan Zámečník – náměstek hejtmana Jihomoravského kaje ji poslal za mnou a tím celý příběh začal. Byl jsem za to rád, paliativní medicíně se totiž věnuji už několik let a zařízení, které pomůže v těžkých chvílích mnoha rodičům tady chybí. Ze začátku jsme hledali pozemek, kde by se dal Dům pro Julii postavit. Když jsme takové místo našli v areálu na Kociánce, hledali jsme další možnosti, jakými může město pomoci. Nakonec se Brno k projektu připojilo a stalo se jeho investorem. Jsem rád, že si tenhle projekt našel podporu napříč politickým spektrem.

V čem je projekt unikátní, můžete ho blíže popsat?
Unikátní je především v tom, že bude nabízet nevyléčitelně nemocným dětem jak lůžkovou odlehčovací pobytovou službu, tak i terénní službu a vzniknout by měl i denní stacionář. Dům pro Julii bude tvořit třípodlažní budova s vnitřním nádvořím, která bude zakomponována do okolní zahrady. Návrh budovy vyprojektoval architektonický ateliér Čtyřstěn. Hospic bude mít deset samostatných pokojů pro klienty, z nichž osm bude sloužit jako odlehčovací. Bude zde připraveno i zázemí pro rodiče nebo sourozence nemocných dětí. Dále bude zařízení nabízet také psychologickou, terapeutickou, sociální nebo duchovní službu.

Zmínil jste, že se Brno stalo investorem, tak jak to nyní s výstavbou Domu pro Julii vypadá?
Máme vybraného zhotovitele a v létě začneme stavět. Hotovo by mělo být do 15 měsíců od zahájení stavby. Na výstavbu Domu pro Julii se nám podařilo získat dotaci ve výši 92 milionů korun. Celá stavba vyjde na necelých 160 milionů korun. Skvělé, je, že se sešlo spousta dárců, kteří se složili na projektovou dokumentaci, kterou pak organizace Dům pro Julii darovala městu.

Jak je na tom paliativní medicína v Brně?
Paliativní medicína a hospicová péče je těžké, ale důležité téma. Jsem rád, že se ho daří dostávat do popředí zájmu. V říjnu2017 se mi podařilo uspořádat 1. regionální paliativní konferenci právě v Brně a od té doby se podařilo ujít velký kus cesty. Před dvěma lety se podařilo založit Centrum paliativní péče. Úmrtí v rodině je pro každého hodně těžké životní období a je dobře, že Brno pomáhá rodinám umírajících, aby odchod z tohoto světa byl co nejdůstojnější a v okruhu svých blízkých.

Vizualizace: Ateliér Čtyřstěn

Kdo je Petr Hladík?

Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport. Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT. Více tady.