Neschválení územního plánu je podle Lidovců a Starostů chyba. Už nyní není kde stavět dostupné bydlení, školy a školky nebo důležité dopravní stavby. Stěžejní prioritou je pro ně schválení nového územního plánu. Případný tlak na dílčí změny stávajícího plánu považuje koalice za ohrožení dopracování návrhu nového plánu v dohledné době.

Schválit nový územní plán co nejrychleji. Toho chtějí docílit Lidovci a Starostové. „Chceme rozvíjet Brno jako moderní město krátkých vzdáleností. Brňané musí mít dobré spojení do zaměstnání a dostatečnou občanskou vybavenost a možnosti rekreace ve svém okolí. Každé město potřebuje možnosti pro svůj rozvoj a druhé největší město našeho státu obzvlášť. Základem smysluplného rozvoje města je nový územní plán. Ten současný je z roku 1994 a již dlouho neodpovídá požadavkům, které město má, což vidíme především na rostoucích cenách bydlení. Díky novému územnímu plánu budeme moct postavit důležité dopravní stavby, školy a školky a pokračovat v budování velkého městského okruhu. Zároveň bychom mohli postavit tisícovky družstevních bytů na městských pozemcích uvnitř města, kde jsou nyní nevzhledné opuštěné výrobní areály,“ uvádí radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal, který ale upozorňuje na to, že vedení města musí jasně říct, kterou cestou chce jít.

„Nyní je potřeba, aby vedení města jasně řeklo, že je nový územní plán nadále priorita a jaký bude další postup. Z hlediska kapacit Odboru územního plánování a rozvoje totiž nelze jednoduše připravovat změny stávajícího územního plánu a zároveň dopracovávat návrh nového územního plánu podle schválených pokynů. Je nutné nyní územní plán upravit, ale není časově reálné zároveň rozpořizovat změny, jejichž pořízení by trvalo stejně dlouho, jako dopracování nového územního plánu Pokud si neurčíme priority a harmonogram může se Brno dostat do velmi nejisté situace,” doplnil Chvátal.

Koalice Lidovců a Starostů klade důraz na komunikaci s občany a městskými částmi Navrhují, aby radnice města komunikovala důležité projekty dopředu s městskými částmi. „Musíme rozvíjet město pro zlepšení kvality bydlení stávajících obyvatel, nikoli na jejich úkor. Naším cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj Brna s ohledem na zajištění dostupného bydlení a kvalitní občanské vybavenosti. Důležité ale je komunikovat záměry města s občany, aby předem věděli o důležitých investičních záměrech v jejich okolí. Lidé musí mít možnost se k nim vyjádřit. Každému velkému rozvojovému projektu musí předcházet detailní prověření dopadu na kvalitu bydlení stávajících obyvatel a dopadu na dopravní situaci. Nové projekty musí organicky navazovat na stávající zástavbu,” uvedl starosta MČ Brno-Medlánky Michal Marek, který je koaličním garantem pro oblast rozvoje města.

Podle Lidovců a Starostů je také důležité, aby město pořádalo na významné stavby ve městě architektonické soutěže. „Je potřeba konečně dotáhnout naplánované stavby podle architektonických soutěží, které proběhly, ale stále se nezrealizovaly. Zaměříme se hlavně na nový most přes řeku Svitavu, hlavní vstup Ústředního hřbitova nebo Kreativní centrum na Bratislavské. V soutěžích hodláme pokračovat. Významné veřejné stavby se musí stavět výhradně na základě architektonických soutěží,“ doplnil kandidát na primátora Petr Hladík

Petr Hladík – Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport. Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT.

Filip Chvátal – Radní města Brna pro územní plánování a rozvoj, od roku 2014 zastupitel MČ Brno-střed. Je garantem pro oblast dopravy. V minulosti pracoval jako odborný pracovník Geografického ústavu Masarykovy univerzity a je iniciátorem vzniku Svazku obcí Šlapanicko, kde koordinoval především výstavbu cyklostezek.

Michal Marek – Od roku 2014 je starostou městské části Brno-Medlánky. Po absolvování Právnické fakulty MU působil postupně v advokacii a justici. Je odborným garantem pro oblast územního rozvoje města.