V Brně se teď staví, kde se dá. Určitě jste si ale všimli, že na některých stavbách se občas dlouho nic neděje. Jedním z důvodů může být, že město doposud nepreferovalo kritérium času při výběru dodavatele. V rámci nové koalice jsme se ale dohodli, že důraz na rychlost při zadávání veřejných zakázek bude tím hlavním kritériem, a to hlavně u dopravních staveb. Je pro nás důležité, aby se firmám platilo za maximální a kvalitní výkon.

Filip Leder, místostarosta MČ Brno Žabovřesky