Vládní strany potopily návrhy KDU-ČSL k odpadové legislativě Začátkem září projednávala Poslanecká sněmovna několik klíčových zákonů o nakládání s odpady. S předsedou Marianem Jurečkou a poslancem Janem Čižinským jsme připravili sérii pozměňovacích návrhů. Cílem bylo upozornit na to, že předkládaný vládní návrh odpadových zákonů nepatří do 21. století. Že moderní přístup vyžaduje zodpovědnost a šetrnost, abychom dokázali v budoucnu předat naši planetu příštím generacím v dobrém stavu. Upozorňovali jsme hlavně na nedostatečnou podporu energetického a materiálového využívání odpadů. Kritizovali jsme, že návrhy jdou na ruku skládkovacím společnostem. Velkým zklamáním byl postoj hnutí STAN. To ústy poslankyně Jany Krutákové podpořilo pokračování masivního skládkování. Česko přitom se svými 178 skládkami patří mezi nejvíce skladující země v Evropě.

Moderní přístup k nakládání s odpady spočívá zejména v tom, že vzniku odpadu předcházíme; to ale vládní návrh vůbec neřešil. Dále je nutné se soustředit na třídění odpadů. To znamená i podporovat automatizované dotřiďovací linky. Ty materiály, které recyklovat lze, by se měly recyklovat v co největší míře a následně by stát měl podporovat materiálové využití recyklátů. Například skrze zvýhodněnou sazbu DPH na výrobky z recyklátu. Nejde-li odpad využít materiálově, je tu prostor pro využití v energetice. Až když odpad nevyužijeme materiálově ani energeticky, nezbývá než ho umístit na skládku. Skládkování ale musí být až poslední možnost.

Lidovci připravili zákony podporující recyklaci, snižování celkového objemu plastů a zvyšování návratnosti plastů od spotřebitele. Prosazovali jsme, aby byl bioodpad zahrnutý do celkového množství odpadů, ze kterého se počítá třídící sleva, což by opět vedlo ke snižování celkového množství odpadu a posílilo kompostování. Chtěli jsme také, aby se zákonem zakázal dovoz odpadů ze zahraničí na naše území. Vládní strany se ke všem našim návrhům postavily negativně. Šance na moderní, zodpovědný a šetrný přístup k odpadovému hospodářství se tak odsouvá o několik dalších let.