Poslední měsíce jsem byl jen “další darebák v politice”. Titulky vytvořené ze spekulací, které o mě vyšly, proměnily roky mé práce ze dne na den. Byly najednou plné nedůvěry a hrubých urážek. Teď mám před sebou rozhodnutí správního orgánu ve věci střetu zájmů. A to jasně říká, že jsem očištěn. V žádném střetu zájmů jsem nebyl.

Správní orgán můj osobní zájem vyloučil a uvedl, že jsem nebyl povinen před hlasováním v Radě města Brna podat oznámení o osobním zájmu podle § 8 odst. 1 zákona o střetu zájmů. Podle správního orgánu tak k přestupku nedošlo, čím se jen potvrdila skutečnost, kterou od začátku tvrdím já i renomovaní právníci.

Cituji:

“Provedeným šetřením nebyl zjištěn osobní zájem Petra Hladíka na uvedené transakci. Nepřinesl mu žádný majetkový ani jiný prospěch nebo jinou výhodu a to ani osobám jemu blízkým. Správní orgán prověřil osoby Petra Hladíka, jeho manželky, Víta Unzeitiga a Martina Unzeitiga a jiných ve veřejných rejstřících, jejich případnou angažovanost v živnostenském podnikání, účast v obchodních nebo jiných společnostech, avšak nezjistil žádnou spojitost mezi nimi, která by zakládala podezření na osobní zájem Petra Hladíka.

Převod předmětných pozemků do vlastnictví města Brna je ve veřejném zájmu, nikoli v osobním zájmu Petra Hladíka, je ku prospěchu veřejnosti, sleduje prospěch neomezeného okruhu adresátů. Petr Hladík tudíž nebyl povinen před hlasováním v Radě města Brna podat oznámení o osobním zájmu podle § 8 odst. 1 zákona o střetu zájmů. K přestupku nedošlo, proto správní orgán rozhodl o odložení věci.”

Nebyl jsem ve střetu zájmů. Přesto vyšly titulky, které očernily nejen mě, ale i moji rodinu.

Já vím, jsem politik, musím počítat s větším mediálním zájmem. Ale taky jsem člověk jako každý jiný. Nikdy jsem nic neskrýval. Přesto jsem se poslední měsíce bál, koho potkám u nás před domem nebo co uslyší naše děti ve škole. Myslel jsem, že už jsme jako společnost dále. Nevím, komu to slouží. Možná bychom si ale tuto otázku měli začít klást. 

I když kolem mě každodenně lítala planá obvinění, urážky a pochybující pohledy, stále jsem cítil velkou podporu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří za mnou stojíte. Své rodině, svým kamarádům, svému nejbližšímu týmu, bez vás bych to nikdy nezvládl. Každému, kdo jste si našel čas, a napsali jste mi povzbudivou zprávu nebo komentář. Vážně jste mě podrželi a moc to pro mě znamená. Díky také těm, kteří informujete pravdivě.

Zde přikládám rozhodnutí správního orgánu v plném znění: