Rozsáhlou rekonstrukcí v letošním roce prochází ulice Merhautova. V lednu na ní naváže kompletní rekonstrukce ulice Lesnická. Nyní probíhají přípravy, aby ulice mohla projít nutnými opravami kolejí, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení nebo zastávek městské hromadné dopravy. Opravy budou probíhat téměř v celém rozsahu ulice. Konkrétně od napojení na ulici Jugoslávská až po odbočku na ulici Zemědělská.

Lesnická je důležitou a vytíženou dopravní tepnou. Chceme zajistit, aby všechny práce, které zde budou probíhat byly co nejlépe koordinovány a rekonstrukce tak mohla být dokončena co nejdříve. Proto zde dojde k intenzivní spolupráci městských firem jako je Dopravní podnik města Brna, Technické sítě Brno a Brněnské vodárny a kanalizace. Ulice projde kompletní opravou všech sítí v jednom termínu, tak aby mohla zase brzy sloužit chodcům i řidičům.

Na základě smlouvy se na financování bude podílet město a Dopravní podnik města Brna. Předpokládaná hodnota kompletní rekonstrukce je 230 milionů korun. Smluvní strany zajistí financování prací na svých stavebních objektech. Město tak zaplatí za kanalizaci, vodovod, odvodnění komunikace, tramvajové zastávky a výsadbu nové zeleně přibližně 130 milionů korun.

Dopravní podnik se zaměří na rekonstrukci tramvajové tratě, zastávek a trolejového vedení. Na zastávkách přibydou také nové informační panely. Obě zastávky v ulici, tedy Tomanova a Zemědělská budou v obou směrech přestavěny na bezbariérové. Zlepší tak cestování především handicapovaným lidem, seniorům a rodičům s kočárky.

V plánu je ale také úprava veřejného osvětlení v celé ulici. Zastaralá svítidla na stožárech budou demontována a nahrazena patnácti novými, moderními, a především úspornými LED světly.

Opravami projede také stávající kanalizace a vodovod, které pochází z dvacátých let minulého století, proto si již zaslouží celkovou rekonstrukci. Díky ní dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizační síti a současně ke zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané oblasti.

Stavební práce na ulici Lesnická by měly probíhat zhruba rok, což vzhledem ke kompletní rekonstrukci všech dotčených sítí je rekordní čas.

Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna