Brněnská Úrazová nemocnice uspěla v celostátním porovnání nemocnic, které provedla nezisková organizace HealthCare Institute. V rámci hodnocení byl kladen důraz na zjišťování bezpečnosti a spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic a také na finanční kondici nemocnic. Do projektu se zapojilo 154 českých nemocnic s akutními lůžky.

Z úspěchu Úrazové nemocnice mám velkou radost. Průzkum se velmi důkladně zaměřuje na výpovědi pacientů a zaměstnanců nemocnic. Ukazuje to tedy především na profesionalitu a lidskost lékařů, zdravotních sester a dalších zaměstnanců nemocnic. Je zde dobrý kolektiv. Velmi si vážím zdejšího personálu, protože se dennodenně snaží odvést tu nejlepší péči. Záleží jim na tom, aby se zde pacient cítil po všech stránkách dobře a léčil se v přátelském prostředí. Je to ocenění pro všechny zaměstnance Úrazové nemocnice, kterých je více než pět set.

Do průzkumu se zapojilo 54 649 hospitalizovaných pacientů, 39 469 ambulantních pacientů a 6 806 zaměstnanců ze všech nemocnic v České republice. Projekt Nemocnice ČR probíhal od 1. února do 31. srpna 2019. Spokojenost byla zjišťována celkem 26 testovacími otázkami. I přestože Úrazová nemocnice zaznamenala výrazný úspěch v měření spokojenosti pacientů a lékařů, její finanční situace už tak dobrá není.

Před lety se krátkodobě nemocnice dostala do černých čísel. V posledních letech však nemocnice opět zaznamenala ekonomický propad. Proto jsme se rozhodli, že nemocnici poskytneme půjčku ve výši 35 milionů korun.

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL