V brněnském školství je pro Lidovce a Starosty nejdůležitější pestrá nabídka vzdělávacích programů a kvalitní výukové prostředí. Počítají s rozšiřováním kapacit škol a školek a chtějí otevřít nové městské gymnázium a sportovní základní školu. Kvůli možnosti zavedení zápisového lístku do mateřských a základních škol se obrací s žádostí na Ministerstvo školství.

Brno by podle Lidovců a Starostů mělo v nejbližších letech zřídit gymnázium a sportovní základní školu. „Podporujeme rozmanitost vzdělávání a nabídku všech druhů poskytovatelů na území města. V tomto případě se jeví jako ideální vybudovat zázemí pro nové gymnázium zřizované městem. Se Sokolem Brno 1 také připravíme výstavbu sportovní základní školy na ulici Botanická. S výstavbou by souviselo i nové prostorové uspořádání přilehlé ulice Botanická, včetně zachování cyklostezky a výsadby stromořadí,” uvedl radní Jaroslav Suchý, který je v koalici garantem pro oblast školství.

Další prioritou koalice je rozšiřování a modernizace škol, školek, jídelen a výukových prostor. „V Brně výrazně stoupá počet narozených dětí a na to musíme patřičně reagovat. Budeme pokračovat v rozšiřování stávajících kapacit především v mateřských školách. Za poslední 3 roky jsme rozšířili kapacity škol a školek o 400 míst. Máme spočítáno, že ročně můžeme vybudovat 100 nových míst pro děti v rozvíjejících se lokalitách. Výstavba nových školek je také podmíněna zájmem dotčené městské části. Do modernizace škol chceme každý rok investovat minimálně 200 milionů korun,” dodal Suchý.

Kapacity mateřských škol v Brně dokážou zajistit místo ve školce pro všechny tříleté děti. Každoročně však spousta rodičů ihned po zápisech řeší, že pro jejich dítě se nenašlo místo. Tento paradox vzniká kvůli tomu, že školy do poslední chvíle neví, zda zapsané dítě do školky v září opravdu nastoupí.

„Opakované žádáme Ministerstvo školství, aby pro mateřské školy zavedli možnost zápisových lístků jako tomu je na středních školách. Rodiče i ředitelé škol by tak zavčas věděli, kde skutečně kapacity nejsou a kde naopak jsou volná místa. Tento problém komplikuje život rodičům každý rok, rozhodli jsme se proto požádat skrze otevřený dopis pana ministra Balaše o možnost zavedení zápisového lístku,“ uvedl 1. náměstek primátory Petr Hladík, který se obrátil s touto žádostí i na poslance.

„V rámci poslaneckého klubu KDU-ČSL má zavedení možnosti zápisového lístku podporu. Každý rok v některých městech vzniká tato nepříjemná situace, která rodičům přidělává starosti a dostává je do nejistoty. Společně s předsedou poslaneckého klubu Markem Výborným chceme být v této věci nápomocni a jsme připraveni hledat vhodné řešení i s panem ministrem Balašem,” doplnila brněnská poslankyně Marie Jílková.

Lidovci a Starostové spatřují potenciál v pestré různorodosti forem výuky. „Rozmanitost vzdělávání je základem moderní výuky. Vhodné je rozvíjet dětské skupiny, lesní školky nebo

různé přístupy ke vzdělávání. Nadále chceme spolupracovat s FabLabem, Bioskopem, Cenou vévody z Edinburghu a dalšími kreativními formami vzdělávání a rozšiřovat jejich působnost na dalších školách. Pandemie zacloumala i s psychikou a zdravím dětí, proto musíme podporovat mimoškolní aktivity zaměřující se na rozvoj pohybových schopností dětí. Lesní pedagogika a využívání turistických a naučných tras jsou také vhodnými prvky, které by se v budoucnu měly na školách rozšířit,” doplnil Hladík.

Koalice se také blíže věnuje bezpečnosti a zdraví dětí.

„Nadále chceme budovat bezpečná krátkodobá parkovací stání u škol typu K+R nebo na parkovací kotouč. Zároveň chceme zvýšit bezpečnost přechodů pro chodce u škol, a to formou červeného asfaltu a výrazné světelné signalizace. Podporujeme projekt Bezpečná cesta do škol. Chceme u dětí podpořit zdravý životní styl a pohyb a zároveň jim zajistit bezlaktózové, bezlepkové a další jiné dietní stravování, pokud si to jejich zdravotní stav vyžaduje,” doplňuje Hladík.

Petr Hladík – Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport. Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT.

Jaroslav Suchý – Od roku 2016 je radním města Brna pro školství a sport. Od roku 2002 je zastupitelem města Brna. Je učitelem angličtiny a dříve reprezentoval Českou republiku v krasobruslení.