V Brně jsme přijali nová personální a organizační opatření, která redukují převis dosud nevyřízených žádostí o závazné stanovisko odboru územního plánování. To bude mít bezprostřední dopad na zrychlení vydávání územních rozhodnutí a další povolovací procesy konkrétních stavebních záměrů ve městě Brně. Nově podané žádosti zároveň budou vyřizovány v přijatelnějších lhůtách. V současné době má Odbor územního plánování a rozvoje zhruba 1300 nevyřízených žádostí.

Konečně se nám podařilo zrealizovat všechny nutné organizační změny a nábor nových zaměstnanců, které umožní snížit velmi dlouhé čekací doby Brňanů. Ti, žádají mnohdy o menší nenáročné úpravy svých domů, ale jsou výrazně omezeni čekáním na vyjádření Odboru územního plánování. Odbor byl totiž zavalen právě i takovými žádostmi po změně legislativy minulý rok, kdy na něj přešlo vydávání závazných stanovisek. Zároveň veškeré nově podané žádosti, pokud nebudou kompletní, budou vráceny, aby se již netvořila čekací listina.

Vyřizování závazných stanovisek se nově, krom nových zaměstnanců, budou věnovat zaměstnanci z další dvou oddělení.

V rámci personálních opatření byl vyčleněn tým 13 dalších pracovníků, kteří budou dočasně vykonávat agendu vyřizování žádostí o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování. Současně byla nařízena práce přesčas, a to i o víkendu a státních svátcích.

Nová oddělení vyřizují jak závazná stanoviska nově došlá, proto aby byla vydávána v zákonných lhůtách, tak pomáhají i s odstraněním převisu dosud nevyřízených žádostí.

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL