Ve chvíli, kdy se tiskne vydání těchto novin, se projednává návrh na další podporu dietního stravování. Pro rodiče mnoha dětí je extrémně složité vybavovat děti krabičkami s vlastním jídlem kvůli tomu, že musí jíst bezlepkově či bezlaktózově. Návrh počítá s celkem 38 zařízeními včetně 18 školek, kde budou moci všechny děti jíst společně. Brno půjde v tomto směru nadále příkladem.

Jaroslav Suchý, radní města Brna