Ptáte se, odpovídám…

V úterý 18. října policie provedla prohlídku mé kanceláře v souvislosti s vyšetřováním údajné zločinné činnosti na území města Brna. Nejsem obviněn ani zadržen. Prohlídka kanceláře proběhla za mé přítomnosti a policie si odnesla můj služební telefon a počítač, a také jsem jim poskytl hesla pro přístup do pracovního e-mailu a diáře, který sdílím s dalšími 5 lidmi. Dál si odnesli veřejné dokumenty, které se projednávaly v Radě města Brna a v Zastupitelstvu města Brna. Prohlídka by se podle policejního příkazu neuskutečnila, pokud bych již nebyl náměstek brněnské primátorky. Nedokážu tedy posoudit do jaké míry byla prohlídka, která výrazně poškodila mé jméno, nutná. Podepsal jsem také mlčenlivost pod pokutou 5 milionů korun na informace, které se uvádí v příkazu k prohlídce kanceláře. Tento příkaz však MF Dnes získala skrze zákon o svobodném přístupu k informacím. Domnívám se tedy, že informace v příkazu již neslouží policejnímu vyšetřování a všechny informace byly dostatečně vysvětleny. Policie od podání vysvětlení, které proběhlo o den později, tedy 19. října 2020 v žádné věci nekontaktovala. Přesto se v médiích stále objevují ty stejné otázky, které usilovně vysvětluji. Poskytl jsem již 19 rozhovorů do médií. Zde jsou nejčastější dotazy.

Proč byla u vás v kanceláři policie?

Nebyl jsem zadržen ani z ničeho obviněn. Policie chtěla provést prohlídku mé kanceláře v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti spojené s privatizací bytových domů v Brně. Tuto součinnost jsem plně poskytl, umožnil prohlídku kanceláře, poskytl svůj telefon, počítač. Důležité je, že pokud bych už v dané době nebyl náměstek primátorky nebylo nutné dle policejního příkazu prohlídku provést. Ve funkci náměstka primátorky jsem končil o dva dny později. Znamená to, že kdyby jednání o koalici nebo proces jmenování ministrem probíhal rychleji k žádné prohlídce kanceláře by nebylo přistoupeno. Patrně tedy pro vyšetřování nebyla prohlídka tak zásadní, pokud by o dva dny později neplatila.

Proč jste se v privatizacích bytových domů angažoval?

Naopak. Nikdy jsem v tom sám nepodnikal žádné aktivní kroky. Ke všem jednáním, které v této věci probíhaly, jsem byl pověřen Poradou vedení nebo Radou města Brna. Jako lidovci jsme byli proti novým privatizacím. Privatizace domu Čelakovského 1 a Nováčkova 2, 4, 6 byly schváleny ještě v době, kdy jsem ještě nebyl v Radě města Brna.

Za hlavu organizované zločinecké skupiny je považován podnikatel Horký. Znáte se s ním?

Ano, poznal jsem ho jako brněnského podnikatele v taxislužbách na fotbale. Absolvoval jsem s ním asi tři oficiální schůzky u mě v kanceláři. A také bylo veřejnou informací, že jeho žena měla pronájem v jednom z domů Čelakovského určených k privatizaci. Byl to jeden z těch komplikovaných případů, kde nájemníci čekali už roky na slibovaný odkup a město to v tu dobu řešilo. Přišel se zeptat, jaká je procesní situace. Já jsem mu řekl to, co bych mu řekl i kdyby tam bylo dalších dvacet lidí, že dokud městská část nebude souhlasit s odsvěřením domu, tak se privatizovat nebude. O jejich aktivitách, které vyšetřuje policie, jsem se dozvěděl ale až teď z médií, jinak bych se s ním samozřejmě nescházel.

Za hlavu organizované zločinecké skupiny je považován podnikatel Horký. Znáte se s ním?

Ano, poznal jsem ho jako brněnského podnikatele v taxislužbách na fotbale. Absolvoval jsem s ním asi tři oficiální schůzky u mě v kanceláři. A také bylo veřejnou informací, že jeho žena měla pronájem v jednom z domů Čelakovského určených k privatizaci. Byl to jeden z těch komplikovaných případů, kde nájemníci čekali už roky na slibovaný odkup a město to v tu dobu řešilo. Přišel se zeptat, jaká je procesní situace. Já jsem mu řekl to, co bych mu řekl i kdyby tam bylo dalších dvacet lidí, že dokud městská část nebude souhlasit s odsvěřením domu, tak se privatizovat nebude. O jejich aktivitách, které vyšetřuje policie, jsem se dozvěděl ale až teď z médií, jinak bych se s ním samozřejmě nescházel.

Také jste absolvoval schůzku se starostou Židenic Alešem Mrázkem. Ten tvrdí, že jste na něho vyvíjel nátlak.

Na nikoho jsem nátlak nevyvíjel, za město jsem jednal společně s náměstkem Olivou, se kterým jsme byli k tomuto jednání pověření vedením města Brna. Byli jsme pověřeni jako bývalý a stávající náměstci pro bydlení. S tím byl dopředu seznámen i pan starosta Mrázek. Na tuto schůzku šla i oficiální e-mailová pozvánka (viz přiložená příloha). Tvrzení, že pan Mrázek nevěděl, že tam budu a co jsem tam dělal, jsou lživá.

Na této schůzce jsme starostu pouze informovali o riziku předžalobních výzev od bytového družstva na Čelakovského, které by mohly na městskou část Brno-Židenice dopadnout, pokud bytový dům určený k privatizaci neodsvěří. Na další schůzce, kterou inicioval přímo starosta Mrázek, mi jen přišel sdělit, že stanovisko městské části se nemění a tím to skončilo.

 

Pro privatizaci bytů na Nováčkově jste ale hlasoval. Proč?

Zaprvé, v tom domě bydleli nájemníci, kterým před lety byla ta privatizace slíbena. Tady oprávněně čekaly desítky lidí na to, aby si mohly odkoupit vlastní bydlení, které jim město před lety slíbilo. My jsme jako lidovci prosadili, aby se vyřídily už jen tyto staré privatizace, ale žádné nové se neschvalovaly, a to se podařilo. Zadruhé, o tomto domě se rozhodovalo v době, kdy už jsem neměl bydlení na starosti a neznal jsem tu problematiku tak podrobně jako pan náměstek pro bydlení Oliva. Rozhodoval jsem se vždy podle doporučení a důvodové zprávy, kterou jsme k projednávaným materiálům dostali od příslušných odborů. Byl tam i mail od jedné osoby, která měla podezření z aktivity organizované skupiny. Pan náměstek to ve své odpovědi negoval a já se rozhodl na základě těchto materiálů. 

Podle Pirátů se o manipulace s městskými byty a byty určenými k privatizaci šeptalo několik let. Vy jste o ničem neslyšel?

Ne a mrzí mě, že za mnou kolegové z Pirátů nepřišli a neřešili to. Osobně bych v tom hned jednal. Svá rozhodnutí jsem dělal na základě faktů a oficiálních veřejných materiálů, které prošly Radou nebo zastupitelstvem města Brna.

Neuvažoval jste o tom, že se nominace na post ministra životního prostředí vzdáte?

Vůbec to nebylo o tom, že bych na své nominaci lpěl. Nebyl jsem stíhán ani obviněn a na celostátní výbor KDU-ČSL jsem jel s jediným cílem, vše svým spolustraníkům vysvětlit a očistit své jméno. Rozhodnutí bylo na celém výboru a ten mě výraznou většinou podpořil. Vážím si a respektuji toto rozhodnutí i příležitost, kterou jsem dostal, abych vše vysvětlil i panu premiérovi, médiím a veřejnosti.

Z koalice SPOLU před volbami zaznívalo, že pro politika platí presumpce viny. Proč to v tomto případě neplatí?

Nebyl jsem zadržen a ani nejsem z ničeho obviněn. Policie mě kontaktovala, abych poskytl součinnost při vyšetřování a bez váhání jsem tak učinil. Zcela upřímně, nemám co skrývat. Celou dobu pracuji na magistrátu transparentně. S čistým svědomím jsem jim předal všechny informace i materiály, které potřebovali. Od té doby už mě policie nekontaktovala. Nominaci mi udělil celostátní výbor KDU-ČSL a já si toho rozhodnutí vážím a respektuji ho.

Loni jste nominaci odmítl kvůli práci v Brně a kvůli rodině.

V loňském roce jsem funkci nepřijal, protože se nám narodil Metoděj. Potřeboval jsem být se svou rodinou jak jen to bylo možné. Příchod pátého potomka na svět pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Vyhodnotili jsme se ženou tehdy tu situaci tak, že zůstanu v Brně. Brno je pro mě srdcovou záležitostí, nemohl jsem se ze dne na den jen tak zvednout. Jako první náměstek primátorky jsem měl k Brnu odpovědnost a té jsem chtěl dostát. Nekandidoval jsem ani do Poslanecké sněmovny. Navíc jsem věděl, že resort bude v dobrých rukách pod vedením Aničky Hubáčkové. Nic jsem si nevyčítal.

Co se od té doby změnilo, že jste nabídku nyní přijal?

Paní Hubáčková je nemocná a čeká ji několikaměsíční náročná léčba. Celá situace se stala mnohem naléhavější. Anna Hubáčková mě požádala, zda bych mohl pokračovat v její rozdělané práci, což odsouhlasilo předsednictvo strany a následně i náš celostátní výbor. Byli jsme v úzkém kontaktu, protože jsem připravoval program koalice SPOLU v oblasti životního prostředí a jsem předsedou odborné komise KDU-ČSL pro životní prostředí. Děti trochu povyrostly, ale stejně to není snadné. Navíc jsem se rozhodoval v době povolebního vyjednávání v Brně. Z respektu k práci paní Hubáčkové i svým kolegům z KDU-ČSL jsem tu nabídku přijal a zároveň se vzdal jakékoliv politické funkce v Brně. Na nominaci nelpím, dostal jsem ji opakovaně od Celostátního výboru. Pokud ve mě vkládají důvěru, nechci ji zklamat. 

KDU-ČSL nemá jiného dobrého kandidáta?

Máme spoustu kvalitních členů Odborné komise pro životní prostředí, kteří by mohli vést ministerstvo. Já jsem ale byl z velké části autorem programu koalice SPOLU i programového prohlášení vlády v oblasti životního prostředí a spolupracoval s Aničkou Hubáčkovou po celou dobu jejího působení na resortu.  

Na co teď s jmenováním čekáte? Kdy k němu dojde?

Své vysvětlení jsem už podal policii, vedení KDU-ČSL i panu premiérovi. Nyní vysvětluji vše veřejně. Chci nejdříve očistit své jméno a svým příchodem na ministerstvo neohrozit současnou vládu. Neočekáváme další pochybnosti, ale chceme ukončit všechny spekulace. Očekáváme, že by se celá situace mohla vyřešit do konce listopadu. Jasněji bude po schůzce předsedy Mariana Jurečky s panem prezidentem, který se uskuteční 23. listopadu. 

Nyní se ale v kauze objevily nové okolnosti. Měl jste pana Horkého odkazovat na vašeho kolegu Ledera.

Nejde o žádné nové okolnosti. Svým kolegům na jednání Celostátního výboru KDU-ČSL v říjnu jsem okolnosti okolo pana Horkého vysvětloval a nikdy se netajil tím, že se známe. Na základě všech informací, které jsem mohl poskytnout, se celostátní výbor strany shodl na mé podpoře a ta trvá. Nedomnívám se, že bych pana Horkého odkazoval na pana Ledera. Pokud spolu měli něco řešit, šlo asi o jejich právní vztah, který se mě nijak netýká. Je ostatně veřejnou informací, že pan Leder právně zastupoval pana Horkého. 

Policisté pracují i s verzí, že jste jednal (ohledně privatizací městských bytových domů) zištně a ve prospěch skupiny kolem Michala Horkého. Mj. i tím, že jste postup privatizace domlouval s Davidem Alešem, jenž si měl podle policie říct o úplatky.

Nikdy jsem nedělal nic ze svých zištných důvodů, ani ze zištných důvodů někoho jiného. O tom, že by si pan Aleš řekl o úplatky, jsem nevěděl. To ostatně dokazuje i moje hlasování v květnové i červnovém zastupitelstvu města Brna, kdy jsem hlasoval proto, aby volné byty zůstaly v majetku města Brna, a nebo byly prodány v dražbě. K privatizaci Nováčkova 2, 4, 6 navíc dodnes nedošlo. A rozhodně jsem neměl ze zmíněné privatizace žádný profit.

Kdo tam?

Není vám jedno, jak vypadá Brno?
Ať už jde o rozbitou lavičku, plný koš nebo dětské hřiště.
Jsou to věci, okolo kterých každý den chodíme a štvou nás.
Ale teď to můžeme změnit. Dejme HLAvy dohromady.