V Nemocnici Milosrdných bratří v Brně byla v rámci IT oddělení a ve spolupráci s českou firmou Emglare Technologies, s.r.o. vyvinuta aplikace s názvem COVID-19!.  Jejím cílem je přesné a pravdivé informování o nákaze, návod, jak předcházet jejímu šíření, nebo aktuality z Česka i ze světa. Odbornost informací garantuje právě Nemocnice Milosrdných bratří.

„Velmi oceňuji nelehkou práci městských nemocnic během pandemie. Je skvělé, že dokážou v současné chvíli spolupracovat na formách kvalitního informování nejen veřejnosti, ale i zdravotníků. Aplikace má velký význam, protože pravdivé informace jsou pro fungování nastolených opatření zásadní. Vítám i mezinárodní rozměr aplikace, již byla přeložena do  8 světových jazyků a po celém světě si ji stáhlo přes 250 tisíc uživatelů,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Aplikace má pět základních rubrik – Statistiky, Novinky, Mapa, Symptomy, Pomoc.

„V současné době jsou jednou z nejzatíženějších skupin našeho personálu zdravotníci. V nemocnici však jejich zázemí zajišťují i jiné profese, například pracovníci v IT, kteří se na vzniku aplikace podíleli. Jde o cílenou a jednoduchou mobilní aplikaci. Lze zde najít přesná data, statistiky a grafy z celého světa, aktuální informace z medií, ale i informace o příznacích, a hlavně o možnostech ochrany,“ dodal ředitel Nemocnice Milosrdných bratří MUDr. Pavel Piler.

Uvnitř mobilní aplikace uživatelé najdou odkaz i na Nemocnici Milosrdných bratří. Aplikace je přístupná jak pro operační systém iOS tak Android.

Odkaz na stažení iOS aplikace:

https://apps.apple.com/us/app/covid-19/id1504906590

Odkaz na stažení Android aplikace:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nmbbrno.covid