Nemocnice milosrdných bratří a Úrazová nemocnice, jejichž zřizovatelem je město Brno, budou žádat o stovky milionů korun na modernizaci. Žádost podávají v rámci nástroje REACT-EU, který má pomoci zotavení společnosti z krize způsobené pandemií COVID-19.

Chceme usilovat o získání finančních prostředků celkem ve třech projektech. Prvním je pořízení zdravotnických přístrojů a technologií na pracovištích urgentního příjmu Nemocnice milosrdných bratří ve výši 150 milionů korun. Druhým pořízení zdravotnického vybavení, přístrojů a technologií na oddělení rehabilitace a v léčebně dlouhodobě nemocných v Nemocnici milosrdných bratří. Tento projekt vychází na 34 milionů korun. Poslední projekt se zaměřuje na pořízení přístrojového vybavení a potřebných technologií na urgentní příjem Úrazové Nemocnice ve výši 140 milionů korun,” uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík, který má na starost brněnské zdravotnictví.

V rámci nástroje REACT-EU stanovilo Ministerstvo zdravotnictví tři prioritní oblasti podpory. Rozvoj a modernizace sítě urgentních příjmů, Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a Rozvoj významných laboratorních kapacit zdravotních ústavů, nemocnic, krajských hygienických stanic nebo infektologických pracovišť.