Tramvajové zastávky Grohova na ulici Veveří budou lépe přístupnější pro vozíčkáře, maminky s kočárky či seniory. Poradní sbor  pro bezbariérové město ve spolupráci s Dopravním podnikem postupně pracují na bezbariérových úpravách ve veřejném prostoru. Nyní radní schválili dotaci 3 800 000 korun na realizaci bezbariérových úprav na zastávkách Grohova.

„Těší mě, že spolupráce s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno přináší své ovoce. Přístup zastávek Grohova na ulici Veveří bude stavebně upraven tak, aby splňoval veškeré podmínky umožňující bezbariérové užívání. Po rekonstrukci se stane zastávka přístupnou a bezpečnou pro maminky s kočárky a pro osoby s hendikepem,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík, z jehož iniciativy Poradní sbor pro bezbariérové město vznikl.

Výstavba bezbariérové zastávky a jejího okolí zajistí vyšší bezpečnost pěším v provozu. Díky tomu dojde k výraznému zkvalitnění přístupu osob s omezenou schopností pohybu na zastávkové ostrůvky. U přechodu pro chodce v místě vozovky bude nově vytvořen ochranný ostrůvek, na nějž bude navazovat přístupová rampa k nástupním místům. Tímto způsobem bude vytvořen nový přístup k zastávkám MHD. Vybudováním ochranného ostrůvku zároveň vznikne bezpečný prostor uprostřed komunikace, který rozdělí přecházení přes přechod pro chodce na dvě fáze. Pomocí kasselských obrubníků se zvýší výška nástupní hrany nad temeno kolejnice. V místě nástupiště, ochranného ostrůvku i v místě přístupu na zastávky budou doplněny prvky pro nevidomé a slabozraké. Základními použitými prvky budou kontrastní, signální a varovné pásy a vodicí pásy přechodu.

Vzhledem k tomu, že se zastávky nacházejí daleko od přechodu pro chodce se světelnou signalizací, jsou úpravy velmi přínosné také pro přecházení přes komunikaci, které bude značně bezpečnější. Největším přínosem ovšem bude přístupnost této zastávky pro osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením a osoby pokročilého věku.

Rada města Brna v roce 2017 schválila zřízení Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno jako svého poradního a iniciativního orgánu v otázkách řešení přístupnosti města Brna a odstraňování bariér. Poradní sbor sdružuje osobnosti, které se významným způsobem podílejí na aktivitách zaměřených na řešení přístupnosti města a odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu. Posláním sboru je zajistit vytváření přístupného prostředí, tj. prostředí, které umožní bezpečný a samostatný pohyb a užívání všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti, zdravotní stav, a postupné odstraňování stávajících bariér.