Bezpečí návštěvníků, ale i rozvoj, obnovu a údržbu zeleně chceme zajistit na Ústředním hřbitově. Připravujeme proto novou koncepci péče o zdejší zeleň. Tento krok je nutný kvůli neutěšenému stavu zeleně, na kterém se podepisují klimatické podmínky, nedostatek srážek, nadměrný výskyt jmelí, houbové choroby nebo kůrovec. Oslabená zeleň pak ohrožuje návštěvníky, čemuž chceme zabránit.

Bezpečnost návštěvníků Ústředního hřbitova je pro nás nejdůležitější. V loňském roce zde bohužel spadla na starší ženu větev ze stromu a způsobila jí mnohočetná zranění. Proto jsme prověřili zdraví všech stromů na hřbitově a podnikneme nutné kroky, aby se už takové neštěstí neopakovalo.

V současné době je zpracována první část koncepce, druhá bude zpracována příští rok. V doposud řešené části byla zhodnocena vitalita, zdravotní stav a stabilita u 1504 stromů v alejích a 1134 dřevin na hrobových polích. Zároveň byla navržena pěstební opatření. Silně poškozené, nemocné a kůrovcem napadené stromy budou pokáceny.

Stromy se budou udržovat pomocí zdravotních řezů a lokálních zmenšení korun stromů. Dalších 101 stromů musíme pokácet, protože jejich zdravotní stav ohrožuje bezpečí a životy návštěvníků hřbitova. Místo nich ale vysadíme 130 nových stromů. Tato opatření chceme provést v co nejkratší době, proto navýšíme příspěvek Správě hřbitovů města Brna o pět milionů korun.

 

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí