Ceny energií rapidně rostou a vedení měst na to musí patřičně reagovat. Lidovci a Starostové ve svém programu nabízí docílení energetické nezávislosti a soběstačnosti už v roce 2027. Tedy o 5 let dříve, než by byl vystavěn horkovod z Dukovan, pokud by vše šlo hladce. Na tuto cestu se vydali už před začátkem energetické krize a díky tomu má Brno náskok. Pomocnou rukou Brňanům by také mohla podat nová městská energetická kancelář.

„Naší prioritou pro nadcházející roky je zajistit Brňanům stabilní ceny energií. Toho můžeme dosáhnout jenom když se stane město Brno energeticky nezávislé. V současnosti je brněnská energetika závislá z 80 procent na dodávkách zemního plynu a z 20 procent na energetickém využití odpadu. Máme plán, jak pokrýt aktuální spotřebu města Brna pomocí lokálních obnovitelných zdrojů a špičkovacích zdrojů. Dokážeme to díky čtyřem hlavním energetickým zdrojům. První je využití odpadů, druhým zdrojem je odpadní voda, třetím štěpka a čtvrtým bioplyn a využití čistírenských kalů,” uvedl místostarosta MČ Brno-Žabovřesky Filip Leder, který je v koalici Lidovců a Starostů garantem v oblasti energetiky.

Právě pod vedením lidovců se začala brněnská energetika transformovat ještě před energetickou krizí. Již v loňském roce se začaly instalovat první solární panely na střechy městských budov, do roku 2026 má být pokryto celkem 500 střech a těsně před zahájením výstavby je třetí spalovenská linka na energetické využití odpadu.

„Výstavba třetího kotle a akumulátoru bude trvat tři roky. Po jeho zprovoznění dokážeme pokrýt 42 % procent spotřeby města Brna díky energetickému využívání odpadu. Dalších 20 % chceme získávat díky obřímu tepelnému čerpadlu, které dokáže využívat energii z odpadní vody a přeměnit ji na teplo. Vybudovat takové čerpadlo trvá 4 roky a máme na něj skvělé reference z Finska, Švédska nebo Rakouska. Kotel na štěpku, který připravujeme společně s Teplárnami Brno a Lesy města Brna, zajistí pokrytí spotřeby z 15 % a zbývajících 23 % spotřeby pokryjí špičkovací zdroje,” upřesnil Leder.

Pod vedením lidoveckého náměstka Petra Hladíka byl v tomto volebním období také zaveden systematický svoz bioodpadu. Do ulic bylo rozmístěno přes tisíc hnědých nádob a do budoucna se počítá i s efektivnějším nakládáním gastroodpadu ze stravovacích zařízení. Tento odpad má sloužit k výrobě bioplynu.

„Chceme vybudovat metropolitní bioplynovou stanici, už máme studii proveditelnosti a připravujeme projektovou dokumentaci. Díky bioodpadu z hnědých popelnic budeme vytvářet plyn, kterým do budoucna můžeme pohánět autobusy hromadné dopravy a vozidla svážející odpad,” uvedl kandidát na primátora Petr Hladík.

Lidovci a Starostové chtějí také zavést energetickou kancelář, která by pomáhala občanům řešit snižování energetické závislosti nebo přechod na jiné zdroje energií. „Lidé jsou zahlceni informacemi a jsou unavení veškerým papírováním. Proto vidíme smysl v zavedení poradní energetické kanceláře. Tu by zřizovalo město a radila by společenství vlastníků jednotek nebo majitelům rodinných domů. Brňané se na ni budou moci obrátit s různými otázkami na výměnu kotlů, zateplování domů, osázení střech fotovoltaickými panely a dalšími dotazy. Lidem to ušetří čas a peníze,” doplnil Hladík.

Stěžejní je také podpora komunitní energetiky. Lidovci a Starostové chtějí vytvořit energetické společenství různých subjektů. „Spojením fotovoltaických elektráren města, firem a soukromníků můžeme efektivně vyrábět energetiku. Až bude dokončena nová legislativa, tak do společenství můžeme zapojit také majitele domů, společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Tím se nám zvýší produkce solární energie a možné přebytky uložíme do sítě bateriových akumulátorů na území Brna. Za tímto účelem vybudujeme vodíkový elektrolyzér, díky kterému přebytky využijeme v dopravě nebo při následné výrobě elektřiny,” upřesnil Hladík.

 

Kapitolu programu Lidovců a Starostů k oblasti energetiky najdete na: http://www.tadybrno.cz/program/energetika

Petr Hladík – Od roku 2016 je prvním náměstkem brněnského primátora. V současnosti má na starost zdravotnictví, rodinnou politiku, životní prostředí, energetiku, rozvoj města, školství a sport. Před vstupem do politiky pracoval jako projektový manažer v IT.

Filip Leder – Od roku 2014 je 1. místostarostou městské části Brno-Žabovřesky. Je zastupitelem města Brna a předsedou představenstva městské společnosti SAKO Brno. Vystudoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě. Od roku 2001 působí jako advokát