Před rokem jsme rozmístili po Brně zhruba 800 hnědých popelnic na bioodpad, aby tato cenná surovina nekončila zbytečně ve spalovně. Mám radost, že jsme posunuli Brno o pořádný krok dál směrem k čistému a ekologicky šetrnému městu.

Celkem jsme svezli 1 236 tun biologicky rozložitelného odpadu. Posádka SAKO Brno za ním najela 27 tisíc kilometrů a popelnice vysypala hned 44 tisíckrát. A co je důležité, roční průměrné znečištění nádob nepřesáhlo sedm procent, což je nad očekávání dobrý výsledek. Přesto je ale co zlepšovat. Odpad přebírají pracovníci kompostárny ručně a nachází v něm i uhynulá zvířata nebo plastové obaly. Proto je důležité vyhazovat do biopopelnic pouze rostlinný odpad.

Hnědých popelnic bude přibývat

Právě u špatného třídění projekty sběru bioodpadu v jiných městech často končí. To ale není případ Brna. S bioodpadem máme plány, využívat ho chceme i energeticky. Proto jsem rád, že evidujeme stále žádosti o rozmístění dalších nádob po Brně. Nově tak vzniká dalších 33 stanovišť a počet nádob dále navyšujeme. V Brně tak už bude 1012 hnědých popelnic na celkem 887 stanovištích.

Bioodpad dosud často končil ve směsném odpadu. Přitom je to vzácná surovina. Dá zkompostovat a využít při pěstování plodin a cenný může být i energeticky. Kompostárna v Brně už skvěle funguje, v roce 2024 chceme stavět i novou bioplynovou stanici. Z dvaceti tisíc tun bioodpadu by město ročně získalo přibližně 2,3 mil. m3 surového bioplynu, který by poháněl vozy MHD či auta popelářů. 

To všechno by nebylo možné hlavně bez vás. Díky za to, že máte stejně jako já zájem o udržitelné a energeticky soběstačné Brno. Hlavně díky vám může být Brno zase o kus lepší.

Petr Hladík