Petr Hladík pro Brněnský Metropolitan:

Na mnoha místech jsou k vidění přeplněné kontejnery. Brňané mají možnost na to upozornit skrze aplikaci. Často jsou však kontejnery vyvezeny až několik dní po nahlášení. Ve městě je proto nepořádek. Problém ale není pouze v samotném svozu. Brno potřebuje inovativní systematická řešení.

Po volbách mi byla svěřena oblast životního prostředí. Jedna z věcí, kterou jsem v této oblasti začal řešit, byl nepořádek a nedostatečný svoz odpadu. Problém je však hlubší a spočívá v celkovém přístupu města ke svozu odpadu. Moderní město, jakým je Brno, potřebuje moderní řešení. Jedním z takových řešení je rozšíření podzemních kontejnerů. V Brně jich je 18, přitom se do nich vejde třikrát více odpadu, jsou vzhlednější a nezabírají tolik místa. Jsou ideálním řešením pro sídliště.

Dalším takovým řešením jsou čipové kontejnery, které hlásí do centrálního systému, jak moc jsou zaplněné. Podle získaných dat pak lze efektivněji naplánovat svoz odpadu. Je také důležité směřovat více investic do úprav prostoru, ve kterém se kontejnery nachází. Tato místa často nejsou bezbariérová, drží se v nich voda, jsou špatně přístupná pro řidiče popelářských vozů a jsou nevzhledná. Pokud chceme, aby lidé třídili odpad a nenechávali odpadky na ulici, nesmí je sběrná místa odrazovat.

Je také nutné zajistit více sběrných míst pro bioodpad. Nyní máme hnědé popelnice jenom ve Stránicích. Mobilní svoz bioodpadu probíhá v Jundrově, Komíně a Žabovřeskách. Ostatní městské části musí pro bioodpad využívat sběrná střediska odpadu, kterých je v Brně 37. V současnosti připravujeme výstavbu dalších 4 sběrných středisek a kupujeme 8 nových popelářských vozů.

Chci, aby se Brno vydalo cestou moderního čistého města, a jsem otevřený všem inovativním řešením.