V březnu příštího roku plánuje město Brno rozmístit celkem tisíc nádob určených pro sběr bioodpadu. Ty budou rozmístěny ve všech městských částech v rámci stávajících stanovišť sběrných nádob a budou se vyvážet jednou za dva týdny. Nákup nádob pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí.

„Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako jedno z mála měst systematicky bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy sloužila poměrně hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v některých městských částech mobilním sběr velkoobjemovými kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě v první fázi rozmístit 1000 hnědých nádob o objemu 240 litrů. Ty budou určeny především pro kuchyňský bioodpad,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Město nyní začíná oslovovat městské části s žádostí o upřesnění stanovišť, kam konkrétně chtějí nové nádoby na bioodpad umístit. Všech tisíc nových nádob bude rozmístěno v průběhu března roku 2021.

„Zatím máme naplánovaný svoz tohoto odpadu ve čtrnáctidenním intervalu. Závěrem roku 2021 chceme vyhodnotit efektivitu svozu a podle toho nastavit systém na další rok. Uvidíme, zda počet nádob bude stačit a zda v některých oblastech nebude vhodnější koupit nádoby s větším objemem. Během příštího roku také budeme připravovat systém svozu bioodpadu od rodinných domů,“ upřesnil Hladík.

Město pro podporu svozu bioodpadu chystá také informační kampaň.

„Chceme obyvatelům Brna blíže ukázat, že bioodpad je cennou surovinou. Předně takový odpad díky kompostérům nemusí vzniknout, proto i nadále budeme podporovat domácí kompostování. Ne každý Brňan však má pro kompostování vhodné podmínky, proto chceme zajistit svoz do centrální kompostárny a zároveň plánujeme výstavbu zařízení na výrobu bioplynu, díky kterému budeme moci pohánět popelářské vozy nebo autobusy městské hromadné dopravy,“ připomněl Hladík plánovanou výstavbu bioplynové stanice.

Na zřízení bioplynové stanice spolupracuje Brno s městskou společností SAKO a se společností SUEZ CZ. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by bioplynová stanice být hotova v roce 2023.

 

Foto: homerlive.cz