Pro bezpečnost v dopravě je podle Lidovců a Starostů nutné stavět všechny účastníky provozu na stejnou úroveň. Rovnost mezi řidiči, cyklisty chodci, cestujícími v MHD a dalšími účastníky v provozu chtějí zakotvit do Dopravního generelu města Brna. Ke všem účastníkům by tak při rozhodování o dopravní infrastruktuře mělo být přistupováno stejně. Pro plynulost dopravy je klíčové dokončit obchvaty městských částí, městský okruh a nové nádraží včetně severojižního kolejového diametru. Parkování by měla ulehčit výstavba družstevních parkovacích domů. Lidovci a Starostové tvořili svůj volební program na základě podnětů obyvatel města Brna. 

„Brněnští občané se vyjádřili jasně – v dopravě by chtěli zlepšit možnosti parkování, rozšířit síť cyklopruhů a cyklostezek, více podporovat MHD, zvýšit bezpečnost na křižovatkách a dokončit obchvaty městských částí. Kvalitní dopravní infrastruktura je pro každé velké město zcela zásadní. Ekonomická prosperita města je přímo závislá na kvalitě obsluhy svého území. Doprava ovlivňuje spokojenost obyvatel, ale také jejich bezpečnost a využití volného času. Chceme plynulou a bezpečnou dopravu pro všechny. Stavíme řidiče, cyklisty, cestující v MHD i chodce na stejnou úroveň. Nechceme chaotický a nebezpečný provoz. Chceme plynulou a bezpečnou dopravu pro všechny,“ uvedl Petr Hladík, který za koalici Lidovců a Starostů kandiduje na primátora.

Lidovci a Starostové představili konkrétní plány pro městskou dopravu. „Aby se zlepšily alternativy k jízdě autem, musíme rozšířit tramvajové tratě do Bosonoh, Líšně či na Kamechy. Podporujeme také MHD zdarma i pro starobní důchodce. Budoucnost vidíme ve sdílené dopravě nebo cyklodopravě,“ uvádí Filip Chvátal, který je v koalici Lidovců a Starostů odborným garantem pro dopravu a pokračuje: “Musíme urychlit výstavbu nových cykloopatření. Chceme propojit síť cyklostezek a tam, kde to podmínky dovolí, chceme vybudovat bezpečné a chráněné cyklopruhy. Pro dosažení maximální rovnosti všech účastníků provozu připravíme nové zásady do Dopravního generelu města. Tím zajistíme stejný přístup při rozhodování o dopravní infrastruktuře a při rekonstrukcích silnic,“ doplnil Chvátal.

Jako zásadní pro zlepšení kvality života v městských částech vidí Lidovci a Starostové ve vybudování obchvatů městských částí.

“Cestujícím po Brně ulehčí dostavba východní části velkého městského okruhu, realizace přestavby brněnského železničního uzlu včetně nového nádraží a vybudování severojižního kolejového diametru. Kvalitu života v okrajových městských částech pak výrazně zvýší vybudování obchvatů Bosonoh, Slatiny, Tuřan, Žebětína a Maloměřic a Obřan. Výstavba obchvatů závisí na vůli politického vedení města, spolupráci s krajem, městskými částmi a dobré komunikaci s občany dotčených pozemků. S Petrem Hladíkem jsme během tohoto období výrazně posunuli blíže k realizaci obchvat Tuřan, proto jsem přesvědčen, že se nám to podaří i v případě dalších městských částí,” uvedl Radomír Vondra, starosta Tuřan a odborný garant koalice Lidovců a Starostů pro oblast spolupráce.

 

Koalice představila také recept na přeplněná sídliště. Chtějí tento problém řešit skrze výstavbu družstevních parkovacích domů.

“Chceme zlepšit parkování skrze výstavbu parkovacích domů a navyšování počtu parkovacích míst. Pro sídliště vidíme cestu ve výstavbě družstevních parkovacích domů, které by mohly vyrůst na vyasfaltovaných místech na sídlištích, podmínkou takové výstavby by bylo, aby parkovací dům měl zelenou střechu ideálně v kombinaci s fotovoltaikou. Občané města Brna, kteří by vstoupili do tohoto družstva by v takovém domě vlastnili monitorované parkovací místo. Dále chceme rozšířit kapacity parkování na přestupních uzlech veřejné hromadné dopravy. Je potřeba konečně začít stavět záchytná parkoviště P+R (park and ride) na okraji města,” přiblížil plán koalice Chvátal. 

Lidovci a Starostové chtějí také přívětivější centrum města pro pěší a cyklisty. Koalice podporuje současné omezení vjezdu aut nad 3,5 tuny do centra města. Stejně tak chce zklidnit obytné zóny, kde plánují snížit maximální možnou rychlost. „Musíme změnit koncepci města Brna, aby se všichni účastníci provozu cítili bezpečněji. Není možné, aby v Brně připadalo 729 aut na tisíc obyvatel a například v mnohonásobně větším Berlíně pouze 333 aut. To se musí změnit. Vybudujeme takovou infrastrukturu, aby se po ní mohli pohodlně přepravovat nejen řidiči aut, ale i pěší, cyklisté nebo cestující MHD, proto je pro nás důležitá i bezbariérovost ve veřejném prostoru. V centru chceme pokračovat v současném nastavení povolení vjezdu aut nad 3,5 tuny. V obytných zón podpoříme zavedení  maximální rychlosti 30 km/h,“ dodal Hladík.

Nejčastější otázky k Milostivému létu a formuláře ke stažení. ZDE