Sto metrů pod povrchem města Brna se nachází obrovská zásobárna pitné vody. Město nyní zahájilo průzkum, který se zaměřuje na zmapování vrtů do tohoto podloží. Vybrané vrty chce opravit a připravit pro případy nedostatku vody nebo jiné krizové situace. Práce probíhají na osmnácti vrtech v Brně nebo jeho blízkém okolí.

„V první řadě chceme ochránit unikátní geologické podloží pod Brnem, proto jsme se rozhodli zmapovat již existující vrty. Proběhla rešeršní analýza a ze 78 vrtů v rámci brněnské aglomerace bylo vybráno 18 vrtů vhodných k dalšímu posouzení. Na těchto objektech budou postupně realizovaný revizní a technické práce s cílem prověření možnosti jejich využití pro jímání podzemních vod. Probíhají zde čerpací zkoušky, měří se vydatnost a prověřují se možnosti vrtu pro krizové využití,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. 

Práce zahrnují provedení revize technického stavu, realizaci hydrodynamické zkoušky, kamerové prohlídky, odběry vzorků pro zhodnocení kvality podzemní vody. Tímto způsobem byly zatím prověřeny dva vrty, v Komíně a Ostopovicích.

„Aktuálně probíhají výzkumné práce na vrtech ve Střelicích a Jinačovicích. V brzké době také zahájíme práce v Brněnských Ivanovicích a Komárově. Chceme vrty zakonzervovat, aby nedošlo ke znečištění těchto vod, zároveň hledáme i vhodné vrty, které by byly připraveny pro krizové situace. Kromě požadované vydatnosti vrtů hledáme také místa, která budou dobře přístupna pro příjezd cisteren a zároveň byla vhodná pro vybudování stáčírny pitné vody. Chceme být dobře připraveni na období sucha nebo případné poruchy na stávajících vodovodních systémech,“ doplnil Hladík.

Z osmnácti právě zkoumaných vrtů se jich šest nachází v Tuřanech, tři v Černovicích, dva v městské části Brno-jih. Další vrty jsou v Řečkovicích, Žabovřeskách, Komíně a Kníničkách. Zkoumají se také tři vrty ležící mimo Brno, konkrétně ve Střelicích, Jinačovicích a Ostopovicích. 

Brno je v současnosti zásobováno pitnou vodu z prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou a povrchovou vodou z přehrady Vír, která je upravována ve Švařci.