Čtyřicet jedna. Tolik má nově Brno čestných občanů. Zastupitelé města Brna schválili pět nominací na toto ocenění. Získal ho také nejdéle sloužící brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

„Čestné občanství je nejvyšším osobním vyznamenáním, které můžeme jako město udělit. Náleží těm, kteří svůj život a práci zasvětili právě Brnu. Výraznou měrou reprezentují město navenek, ale zejména mají silný vztah k městu, pomáhají mu se rozvíjet,“ uvedl první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Čestné občanství udělují zastupitelé jednou za volební období. Letos se radní ze všech návrhů rozhodli ocenit in memoriam jazzového hudebníka Gustava Broma nebo filozofa Rogera Vernona Scrutona. Dále historičku Milenu Flodrovou, právníka Pavla Rychetského a také biskupa Vojtěch Cikrleho.

„Vojtěch Cikrle zahájil svoji službu v Brně v roce 1990, je to historicky nejdéle působící brněnský biskup už od založení diecéze v roce 1777. Biskup Cirkle doslova pomohl Brnu růst. Stojí za takovými projekty jakými byla rekonstrukce katedrály sv. Petra a Pavla. Zároveň se podílel na činnosti mnoha organizací. Působil v Diecézní charitě Brno, Centru pro rodinu a sociální péči, Diecézním archivu v Rajhradě u Brna nebo Diecézním muzeu. Osobně si velmi vážím jeho zásluh na vzniku prvního hospice na Moravě – Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna,“ vysvětlil Hladík.

Všechny nominace zastupitelé města Brna schválili za zasedání 7. prosince.