Hroby významných osobností si nyní mohou lidé adoptovat na brněnských pohřebištích. Město Brno spolu se Správou hřbitovů tak chtějí umožnit pečovat o hrob zejména rodině významného rodáka a zároveň tak zajistit i důstojné zachování náhrobku.

„Na Ústředním hřbitově je opuštěná téměř třetina hrobů, pokud bychom je pronajali jiným rodinám, původní pomník zanikne a s ním i odkaz na významnou osobnost. Brno by tak přišlo o kus své historie. Adopce je osvědčený projekt, díky kterému se nám podaří cenné náhrobky zachovat,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Nejčastěji půjde o hroby známých osobností z oblasti kultury, vědy, politiky, náboženství nebo historicky významných postav, navíc také o pomníky, které mají vysokou uměleckou nebo historickou hodnotu. Půjde také o památkové chráněné hroby. Seznam významných hrobů najdou lidé na webu Správy hřbitovů města Brna.

Správě hřbitovů budou zájemci podávat písemnou žádost o adopci. Pokud bude schválena, podepíše se s nimi následně smlouva na deset let, během které musí hrob udržovat. Pečovatel získá certifikát o dočasné adopci, veškeré opravy hrobového místa pak financuje na vlastní náklady,“ doplnil Hladík.

Hrob se začne evidovat jako opuštěný po uplynutí tří let, kdy se o něj nikdo nestará. V takové chvíli se stává majetkem města a připadne do jeho správy. Navrhovat k adopci ho následně kromě Správy hřbitovů a pracovní skupiny městských odborů mohou i fyzické a právnické osoby.

„Než se hrob může nabídnout k adopci nebo novému pronájmu, chátrá několik let. Problematické jsou také hroby, které mají sto let starou smlouvou zajištěné hrobové místo do konce fungování hřbitova, tedy fakticky navždy. Tato zanedbaná místa nám nově pomáhají udržovat dobrovolníci,“ připomněl Hladík memorandum, kterým město v září navázalo spolupráci s organizací Post Bellum.

Na Ústředním hřbitově je také řada čestných hrobů, kde jsou pochovány významné osobnosti spojené s Brnem. Ve financování péče o ně od letošního roku platí nová pravidla. Prvním způsobem je financování městem, ten druhý umožňuje navrhovateli poskytnout městu peníze na zřízení náhrobku. Třetí varianta dává možnost pozůstalým, aby čestný hrob sami zaplatili i vybudovali.