Desítky až stovky metrů pod Brnem se nachází obrovská zásobárna pitné vody. Jedná se o artéské vody, které by v případě krizové situace mohly sloužit pro potřeby nouzového zásobování obyvatel. Brno si proto nechalo zpracovat hydrogeologickou studii, která posuzuje kvalitu stávajících vrtů a jejich vhodnost pro systém nouzového zásobování. Druhá etapa studie se zaměří na vytipování nových vhodných pozemků pro vyhloubení nových vrtů.

„Pro nouzové zásobování obyvatel musíme mít připravené vodní zdroje o vydatnosti nejméně 71 litrů za sekundu. Pokud však vezmeme v úvahu i počet lidí, kteří denně dojíždí do Brna za prací, hledáme zdroje, které vydají 104 litrů za sekundu. V první etapě průzkumu jsme zkoumali 18 předem vytipovaných hydrogeologických vrtů. Ty byly detailně podrobeny technickým a revizním pracím. Kromě vydatnosti zdroje jsme zkoumali i kvalitu pitné vody,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petra Hladík.

Ze zkoumaných vrtů bylo podle Hladíka celkem 5 vrtů označeno za nevhodné pro systém nouzového zásobování, další vrty mohou být vhodné po splněním některých podmínek, například vyčištění vrtu nebo úpravy vody. Artéské vody jsou v mnoha případech velmi bohaté na železo a minerální látky.

„Jako jednoznačně vhodný pro systém nouzového zásobování byl vyhodnocen vrt v Kníničkách, který má maximální vydatnost 34 litrů za sekundu. Vhodnými oblastmi pro vybudování nových vrtů je také lokalita Trnitá v areálu CTP a oblast Ráječek. O vybudování těchto vrtů jednáme. Díky výzkumu máme také přehled o hydrogeologických poměrech dalších lokalit, což nám pomůže vytipovat místa pro případné vybudování nových vrtů. Konkrétní lokality však budou předmětem druhé etapy studie. Důležité je najít takové lokality, které kromě vhodných hydrogeologických podmínek budou mít i dobrou dostupnost pro cisterny nebo hasičská nákladní auta, které by se v případě krizové situace musely podílet na zásobování obyvatel pitnou vodou,” doplnil Hladík, který také upozorňuje na skutečnost, že nejen město Brno, ale i Jihomoravský kraj v posledních letech čelil dlouhotrvajícímu suchu, stejně tak se Brno muselo potýkat s častými haváriemi vodovodů.

„Voda je nad zlato, jedná se o naprostou klíčovou součást života na této planetě. Je proto důležité chránit vodní zdroje a zároveň být připraven na situace, že může být vody nedostatek,” dodal závěrem Hladík.

Studii pro město Brno zpracovává společnost Geotest, a.s.