V minulém volebním období jsem měl na starost bytový odbor a jedním z mých hlavních cílů bylo zvýšit dostupnost bydlení mladým lidem. Jednou z cest, jak toho dosáhnout byla podpora startovacího bydlení pro mladé páry. Jedná se o zvýhodněné pronájmy na 3-5 let. Dáváme tím šanci lidem, kteří chtějí po škole našetřit na hypotéku nebo založit rodinu, aby se jim to povedlo. Vytvořil jsme několik projektů rekonstrukce stávajících budov či výstavby zcela nových a vždy minimálně nějakou část nových bytů vyčlenil jako startovací. Jsem rád, že mí nástupci dokázali na stavby dohlédnout a mohli jsme v tomto roce otevřít zhruba 60 nových startovacích bytů.

V ulici Dukelská vyrostl nový bytový dům s devíti startovacími byty. Tři byty jsou o dispozici 1+kk, dalších šest o velikosti 2+kk. Ve dvoře je třináct parkovacích míst a nezapomněli jsme vysadit ani novou zeleň a zavést na budově nízkoenergetická opatření. V přízemí domu našla své nové zázemí pobočka České pošty. Jedná se o splněný volební slib KDU-ČSL, z čehož mám velikou radost.

Další lokalitou, kde vznikly nové startovací byty, je ulice Mostecká. Zde byl zrekonstruován starý zchátralý dům, nově je v něm dvacet bytů, z nichž deset bylo určených jako startovací byty. V původně třípodlažním novorenesančním činžovním domě z konce 19. století se nacházelo 12 menších bytových jednotek, dokonce ještě se společnými WC na chodbě. Při rekonstrukci uliční části bylo jedno patro přistavěno a ve dvorním traktu vznikla dvoupodlažní budova s dalšími čtyřmi byty. Celkem tak je na Mostecké nyní dvacet bytů o velikosti 1+kk až 3+kk.

Startovací byty se podařilo prosadit i v rámci rekonstrukce dvou bytových domů ve Valchařské ulici. Zde vzniklo celkem 15 bytových jednotek určených ke startovacímu bydlení. Bytový dům Valchařská 14 má čtyři nadzemní podlaží, v prvním jsou provozní a technické prostory, ve zbývajících celkem 9 bytů o velikostech 2+kk a 3+kk. Naproti přes ulici se v proluce v řadové zástavbě nachází novostavba bytového domu Valchařská 15. Jde rovněž o čtyřpodlažní budovu, kde se byty nacházejí ve 2.–4. NP. Celkem je zde 6 bytů o vel. 2+kk.

Vůbec největší stavební akcí byla výstavba bytových domů v ulici Vojtova. Zde se podařilo vyčlenit celkem 30 startovacích bytů. Mezi ulicemi Vojtova, Havlenova, Sobotkova a Grmelova vyrostly během dvouletých stavebních prací dva bytové domy s celkem 116 byty, které město dále využije převážně jako startovací a s pečovatelskou službou. Celkem 14 bytů je bezbariérových. Mimo byty se tu nacházejí také prostory občanské vybavenosti – bude tu pobočka Knihovny Jiřího Mahena sídlo pečovatelské služby Brna-středu. Mezi domy vznikl veřejně přístupný park s víceúčelovým hřištěm nebo fit parkem pro děti i pro dospělé. Jeho návštěvníkům bude k dispozici WC nebo kavárna v přízemí jednoho z domů. Do projektu město investovalo 530 milionů korun vč. DPH.

O startovací byt mohou ve výběrovém řízení žádat páry, jejichž celkový čistý měsíční příjem činí minimálně 27 300 Kč a maximálně 58 013 Kč. Oba žadatelé musejí být zletilí, ale mladší 35 let, nesmějí vlastnit dům nebo byt a ani být jeho nájemcem (nebo musí prokázat, že je toto bydlení vzhledem k jejich finanční či sociální situaci nevyhovující). Podmínkou také je, aby žadatelé neměli žádné dluhy za užívání bytu nebo za služby s tím spojené.

Když jsem před několika lety vytvářel strategii bydlení v Brně, chtěl jsem, aby byla komplexní a dlouhodobá. Abychom trvale vyřešili problém, který řeší mnoho mladých rodin, seniorů nebo handicapovaných. Šetřit si na vlastní bydlení nebo třeba dostupnost sociální péče v blízkosti domova. S odstupem času mohu říct, že se bydlení v Brně podařilo nastartovat správným směrem a jsem za to rád. Letos jsme nabízeli okolo 120 startovacích bytů pro mladé páry a rodiny, které tu zůstaly, namísto toho, aby nám utekly do blízkých a levnějších měst.

To je cíl, se kterým jsem do projektu startovacích bytů šel. Nechtěl jsem, aby nám lidé z Brna utíkali. Nerostl by tak počet obyvatel a navíc vznikaly i dopravní problémy. Denně do Brna dojíždí okolo sta lidí za školou, za prací nebo kulturou.

Desítky nabízených bytů jsou zcela nové, některé nabízíme v historickém centru v opravených bytech. Jsem rád, že se při výstavbě myslel o i na další cíle, jakým je dostupnost sociální péče nebo připravenost na změnu klimatu. Devět bytů na Dukelské se tak třeba schovalo pod zelenou střechu, v nových bytech na Vojtově spolu zase budou sousedit mladé rodiny i senioři. Pro ty tu navíc vznikne i pečovatelské centrum přímo v domě. Další byty se nabízely třeba na Valchařské nebo Mostecké ulici, lidé ale mohli žádat o bydlení v centru na Masarykově nebo Beethovenově.

Většinu těchto projektů se mi podařilo rozjet a s radostí sleduji, jak se jim daří, byť už je teď nemám přímo na starosti. Mladé páry mají o toto bydlení stále větší zájem. Je však nutné v tomto směru pokračovat a kromě startovacích bytů se výrazně zasadit i o vznik nových družstevních bytů pro mladé.