Petr Hladík pro Brněnský Metropolitan:

Od roku 2010 ubylo v České republice 50 tisíc dárců krve. Odcházejí starší dárci a noví již nepřibývají.

Nedostatek krve v nemocnicích může mít fatální důsledky. Proto jsme se na odboru zdraví rozhodli, že ve spolupráci s  Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny spustíme roční kampaň, jíž zkusíme oslovit lidi nejen z Brna, ale i ze širokého okolí. Cílem je získat další prvodárce a aktivizovat ty, kteří už s darováním krve mají zkušenost. Proto jsme pro nové nositele Zlatých křížů a  plakety Českého červeného kříže za opakované dárcovství připravili různá ocenění: vouchery na šalinkarty, volné vstupy na brněnská sportoviště a další.

Jsem velmi rád, že naši kampaň podpořili špičkoví brněnští sportovci lezec Adam Ondra a tenistka Lucie Šafářová. Když jsem Adama i Lucii oslovil, potěšilo mne, že se ani chviličku nerozmýšleli a  hned řekli, že do toho jdou. Věřím, že se nebudou rozmýšlet ani další obyvatelé, kteří splňují podmínky pro dárcovství.

V  rámci kampaně nabídneme dny otevřených dveří v  odběrových centrech, slavnostní setkání a předání benefitů oceněným bezpříspěvkovým dárcům krve, motivační program pro prvodárce, studenty vysokých škol a zaměstnance, Běh až na krev v Lužánkách a další akce.

Krev můžete darovat na dvou místech – na Transfuzním a  tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno a v Odběrovém centru Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny. Dárci se mohou objednat na čísle 800 900 097 (FN Brno) nebo 543 182 190 (sv. Anna).