Město Brno ukončilo v roce 2019 jednorázové nákupy energií a přešlo na postupný nákup energií. Díky tomuto kroku dokáže eliminovat nevýhodné nákupy v období vysokých cen. Brnu se tak podařilo ušetřit více než 16 milionů korun za poslední dva roky.

„Koncem srpna 2019 se uskutečnily na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE aukce elektřiny a plynu pro sdružené odběratele statutárního města Brna na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Na jejich základě byl vybrán dodavatel pro obě komodity, kterým se stala společnost Pražská plynárenská, a.s., s násobícím koeficientem 1,079 v případě plynu a 1,097 v případě elektřiny,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal, že „souhlas s účastí na centralizovaném pořízení energií projevilo 112 sdružených odběratelů. V případě elektřiny se jedná o 1 378 odběrných míst, v případě plynu se jedná o 228 odběrných míst.“

Mezi sdružené odběratele se řadí typicky městské části, příspěvkové organizace a obchodní společnost města nebo Městská policie Brno.

Odbor životního prostředí provádí postupně, v závislosti na kolísajících cenách energií, potřebné fixační kroky, pomocí nichž byly dosud stanoveny jednotkové ceny energií na roky 2020 a 2021. Při průměrné spotřebě a nižších jednotkových cenách energií v letech 2020 a 2021 bylo v porovnání s rokem 2019 v rámci centralizovaného pořízení dodávek energií ve městě Brně dosaženo následujících úspor:

Komoditaúspora 2019-20 (tis. Kč)úspora 2019-21 (tis. Kč)
elektřina 4 5129 012
zemní plyn4 4927 386
celkem9 00416 398