Staré tepelné elektrárny zatěžují krajinu i čistotu ovzduší. Výzvou pro 21. století je nastavit šetrný a kvalitní energetický systém. Nejde o revoluci, ale o návrat k šetrné výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Základní čísla: V ČR se ročně vyrobí asi 87 tisíc GWh elektrické energie. Z toho našich 26 funkčních tepelných elektráren vyrobí 41 tisíc GWh. Současně však z celkového objemu spotřebujeme jen něco přes 60 tisíc GWh. Zbylých 25 tisíc GWh prodáváme do zahraničí.

Tak velký objem elektřiny na export je špatně. Mějme odvahu a český energetický mix razantně změňme, a to nejen ve prospěch jaderné energetiky. Stát by měl motivovat i vlastníky nemovitostí, aby investovali do fotovoltaiky na své střeše (ne na polích – tam má udržovat zadržovat dešťovou vodu a bojovat proti vodní a větrné erozi). Každý občan by měl mít možnost vyhodnotit si, dokdy se mu investice do fotovoltaiky vyplatí. K tomu třeba v Brně slouží veřejně dostupná, uživatelsky přívětivá Mapa osvitu (vznikla ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny). Nabízí-li tuto službu město, měl by to umět i stát.

Koronavirová krize dává příležitost změnit naše investiční priority. Máme šanci změnit přístup k našemu zdraví, jež je závislé na kvalitě prostředí, ve kterém žijeme. Měli bychom se postupně vzdát zavedených systémů s kořeny v průmyslové revoluci. Poslanci budou na podzim projednávat energetický zákon, zejména možnosti podnikání v energetice. Vláda bohužel nepředkládá řešení, jež by zohlednilo investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE). Pro rozvoj OZE je třeba legislativně ukotvit akumulaci elektřiny do baterií. To by nám umožnilo stabilizovat elektrizační soustavu i při vyšším podílu OZE. Díky akumulaci energie bychom dovedli uchovat přebytky vyrobené elektřiny a hospodařit s ní šetrně. Baterie jsou důležité i pro zvládání krizových situací a výpadků elektřiny. Vládní návrh to opomíjí, proto KDU-ČSL předloží pozměňovací návrh, umožňující akumulaci elektřiny do baterií.

Vláda by měla brát ekonomickou situaci vážně a pomoct růstu ekonomiky podporou OZE. Jinak nenaplní vlastní Energeticko-klimatický plán, v němž se zavazuje zvýšit podíl OZE do roku 2030 na 20 %. Aby naplnila svůj cíl, musela by podle ČVUT zvýšit investice do OZE na šestinásobek. Většina kroků vlády ale k udržitelnému rozvoji nevede. Vězíme stále v starém systému, kde jsou životní prostředí a zdraví obyvatel až na druhém místě.