HLAs pro moderní Brno

Brno je největším moravským městem. Žije tu 380 tisíc obyvatel a dalších 300 tisíc sem denně dojíždí. To přináší výzvy, které je potřeba řešit.

Moderní město musí mít dlouhodobý plán a jeho vedení se nesmí bát udělat, co je potřeba. Chceme Brno, které myslí na budoucnost. Takové město, ve kterém budou lidé chtít bydlet i za 50 let. Tři měsíce jsme byli mezi vámi a ptali se, co vám v Brně chybí, nebo co byste chtěli změnit. Díky tomu jsme mohli vytvořit plán pro moderní Brno.

Deset výzev pro moderní město

Sousedské vztahy

Otevřená komunikace

Územní plán

Energetická soběstačnost

Zeleň

Dostupné bydlení

Bezpečnost

Bezbariérovost

Úcta seniorům

Aktivní odpočinek

A proč zrovna těchto deset bodů a jak jich chceme docílit?

Se sousedy HLAvně dobré vztahy

Žijeme v jednom městě a je důležité mít mezi sebou dobré vztahy. Díky nim se totiž dá spoustě problémů předejít, a nebo je snadno vyřešit. Modernímu městu záleží na tom, aby se tu lidem žilo dobře, aby měli nejlepší možnosti pro setkávání se a vznik různých komunit a spolků. Jde nám o to, aby se politika dělala od spodu a každý měl možnost se zapojit do veřejného dění.

Otevřená komunikace

V moderním městě není možné, aby politici pracovali  za zavřenými dveřmi. To není náš styl, jsme rádi mezi lidmi a komunikujeme s nimi napřímo. Radnice města musí být přátelská a otevřená. Tím se řídíme i na našich sousedských setkáních. Ukazujeme lidem, co se plánuje v městských částech, informujeme je o detailech a na oplátku se jich ptáme, co by oni sami chtěli změnit, a tak musí fungovat celé město. Chceme pravidelná setkání vedení města s občany v jednotlivých městských částech. Hlas každého obyvatele moderního města musí být slyšet. Více o našem plánu dobré spolupráce ve městě najdete na ODKAZ 

Územní plán

Dlouhodobý plán, rozvoj a budoucnost jsou typickým znakem moderního města. Jestli je v Brně něco, co už dávno mělo být veřešeno, tak je to územní plán. Není možné pořád přešlapovat na místě a pak z toho vycouvat. Brno má nejstarší územní plán v Česku a dostává se do situace, že postavit tady školku, nemocnici, park nebo dostupné bydlení prostě nejde. V takovém městě pak lidé ani žít nemohou a odchází pryč. To chceme rozhodně změnit co nejdříve. Více o našem plánu na rozvoj města najdete na ODKAZ.

Energetická soběstačnost
Energeticky nezávislé a soběstačné Brno má dvě hlavní výhody. Dokáže zajistit stabilní ceny a předcházet krizovým situacím. K energetické soběstačnosti nedojdeme za 4 roky, ale čím dříve se na tuto cestu vydáme, tím dříve dojdeme k cíli. Náš konkrétní plán, jak směřovat k energeticky soběstačnému a nezávislému Brnu najdete na ODKAZ

Zeleň

Plánujeme z Brna udělat zelené město, které bude sloužit i dalším generacím. Zeleň je pro moderní město hodně důležitá. Ochlazuje, zadržuje nečistoty a hluk a také rozdává radost kolem sebe. Chceme proto  zachovat systém oblíbených městských ekodotací a ještě ho rozšířit. Máme plán, jak v Brně vytvořit 50 nových parků a ozelenit veřejný prostor. Celý náš plán pro zelené město najdete na ODKAZ

Dostupné bydlení

Z moderního města lidé neodchází. Moderní město dokáže zajistit dostupné bydlení pro všechny skupiny obyvatel. Městský bytový fond musí sloužit především seniorům, handicapovaným, mladým rodičům nebo samoživitelům a samoživitelkám. Ve spolupráci se soukromými investory je potřeba vytvořit vhodné podmínky pro cenově dostupné nájemní bydlení. Náš konkrétní plán k zajištění dostupného bydlení najdete na ODKAZ 

Bezpečnost

Cítit se bezpečně je základní lidskou potřebou, proto moderní město musí být bezpečné. Kriminální činnosti nebo dopravním nehodám je důležité předcházet. Práce městské policie musí být efektivní a cílená a účastníci dopravního provozu se musí navzájem respektovat.

Bezbariérovost

V moderním městě se může pohybovat kdokoliv bez ohledu na to, jestli jde o seniory, vozíčkáře, nevidomé nebo rodiče s kočárky. Brno se v odstraňování bariér ve veřejném prostoru vydalo správným směrem a je potřeba v něm pokračovat. Celý náš plán pro oblast bezpečnosti  a bezbariérovosti najdete na ODKAZ

Úcta seniorům

Seniorům vděčíme za to, v jakém městě nyní žijeme. Jsou to naši rodiče a prarodiče, kteří celý život pro Brno pracovali. Pro moderní město je proto důležité mezigenerační soužití a důstojnost pro ty nejstarší. Tomu musí odpovídat dobrá nabídka dostupného bydlení a kvalitné sociální a zdravotní péče. Celý náš plán pro seniory najde na ODKAZ

Aktivní odpočinek

Podle kvality sportovního, kulturního a společenského zázemí se pozná, jak moc je dané město moderní. Aktivní odpočinek, ale i dobré možnosti pro vrcholový sport je důležité mít zajištěny pro všechny generace. Jsme hrdí na Brno a na jeho historii. Chceme, aby Brno bylo sebevědomé a hlásilo se ke svým tradicím a historii. Náš plán pro oblast kultury (odkaz) najdete zde a pro oblast sportu zde (odkaz)

Celý náš plán pro Brno, který jsme tvořili s vámi najdete po kliknutí na tlačítko.

Na konceptu moderního a chytrého města pracujeme už několik let. Nejsou to jen plané předvolební sliby. Činy mluví hlasitěji než slova, proto na dalších řádcích můžete najít výsledky naší práce pro moderní Brno:

 • Začali jsme výstavbu městské solární elektrárny
 • Získali jsme ocenění v soutěži Chytrá města 2021 za projekt dotací na zelené střechy
 • Rozmístili jsme 800 popelnic na bioodpad
 • Zrevitalizovali jsme největší brněnský vnitroblok mezi ulicemi Kounicova-Tábor-Pod Kaštany-Šumavská
 • Vyhlásili jsme závazek, že snížíme své emise o 40 % do roku 2030, vytvořili jsme akční plán a k tomu jsme zapojili desítky firem, které v Brně působí
 • Vytvořili jsme strategii bydlení, která byla označena nezávislými odborníky jako nejlepší lék na bytovou krizi, který byl obcí v Česku přijat
 • Díky spolupráci s VUT jsme pořídili pojízdnou laboratoř, která pomáhá zlepšovat technické vzdělávání ve školách
 • Omezujeme vizuální a světelný smog v brněnských ulicích a dokázali jsme na stovce míst odstranit reklamní bannery
 • Obnovujeme stromořadí a polní cesty na okrajích města
 • Získali jsme certifikát za snižování energetické náročnosti magistrátních budov
 • Modernizujeme brněnské teplárny a vytváříme nové nabíjecí stanice pro elektromobily
 • Spolupracujeme s vědeckými institucemi na výzkumu vodíkových technologií a inovací v energetice
 • Díky zásadám spolupráce s investory nastavujeme podmínky spolupráce města a investorů pro zajištění kvalitní občanské vybavenosti
 • Zahájili jsme provoz prvního autonomního minibusu v Česku
 • Postavili jsme polyfunkční dům pro vícegenerační soužití, kde je bydlení pro seniory, mateřská škola i komunitní centrum pod jednou střechou
 • Přijali jsme program Nové parky pro Brno, na základě kterého jsme vybudovali nové plochy zeleně