Areálu bývalé Mosilany hrozí totální srovnání se zemí. Komplex, který leží mezi ulicemi Vlhká, Křenová a Špitálka, je ze severu ohraničen vlakovými kolejemi a protéká jím Svitavský náhon. Jedná se o jedno z posledních autentických míst průmyslového dědictví města Brna. V tomto areálu je řada hodnotných budov, které připomínají významný odkaz k historii textilního průmyslu. Vedení města Brna by zde rádo zachovalo charakter „brněnského Manchesteru“. Proto vzdoruje investorovi a pozastavilo změnu územního plánu.

Investor si podal žádost o stanovisko k demolici celého tohoto komplexu. V návaznosti na to zástupci odborné veřejnosti z České republiky i ze zahraničí odeslali vedení města otevřený dopis, kde proti zbourání areálu protestují. A s jejich názorem souzní i vedení města. První náměstek primátorky Petr Hladík přibližuje významnost tohoto místa a jedná o záchraně hodnotných prvků v areálu.

V lokalitě se nachází z historického i architektonického hlediska důležitá a hodnotná místa. Taková místa chceme ochránit a jejich historický odkaz předat dalším generacím. Areál Mosilany má šanci skloubit historii s moderním a chytrým rozvojem města. Proto jsme urgentně začali jednat se zástupci investora, abychom našli řešení, díky kterému se podaří i v rámci nové výstavby zachovat genia loci původní Mosilany,“ uvedl Hladík.

Vedení města prostřednictvím určeného zastupitele Filipa Chvátala se tímto územím zabývá již delší dobu. Proto byl dán pokyn na zpracování Územní studie Špitálka, která jasně stanovila možnosti přestavby zanedbaných brownfieldů, vedení Brněnské třídy a stanovila i historicky hodnotné budovy, které bohužel zatím nejsou památkově chráněny. Zároveň zástupci vedení města řeší usilovně Městské památkové zóny, které by měly cenné objekty i místa chránit.

Nyní probíhá kvůli chytré čtvrti Špitálka, areálu Mosilany a Brněnské třídě změna územního plánu. V rámci projednání se ke změně vyjádřila v lokalitě Mosilany nesouhlasně i městská část Brno-střed.

Je třeba jednat rychle. Vyvoláme společné jednání s investory i za účasti vedení městské části. Změnu územního plánu zatím zastavíme, abychom měli prostor najít společné řešení. Cílem je přestavba areálu, která umožní jak nové bydlení, tak plochy zeleně včetně začlenění toku Svitavského náhonu. Chceme konečně dát nový život této části středu města, ale ne za každou cenu. Věřím, že nalezneme řešení přijatelné pro obě strany, jak pro město, tak i pro investora. Jedná se o jedny z posledních zbytků autentické architektury, které v chytré čtvrti i v Mosilaně představují tvář brněnské průmyslové historie,“ dodává Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje města.